Toate lucrurile, chiar și covidul?

de Melody Mason

În timp ce îmi încheiam timpul petrecut cu Dumnezeu în această dimineață, mi-am amintit de frumoasa promisiune din Romani 8:28. Acesta spune: „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.”

Ce promisiune frumoasă! Dar ce se întâmplă atunci când lovesc pandemii precum COVID, care ne răpesc sănătatea, securitatea financiară, libertățile, unitatea și, uneori, chiar și pe cei pe care îi iubim? Cunosc un număr de oameni care au murit din cauza Covidului! De asemenea, a atacat cu cruzime propria noastră casă la începutul acestei veri și aproape că a luat-o pe mama mea. Oare chiar și atunci Dumnezeu lucrează toate lucrurile împreună spre bine? Ce se întâmplă când viața aduce dezamăgiri și rugăciunile tale nu sunt ascultate așa cum speri, ce se întâmplă când inima ta este frântă? Chiar și atunci, lucrează Dumnezeu toate lucrurile împreună spre binele TĂU și al MEU??

Da, prieteni! Toate lucrurile înseamnă TOATE LUCRURILE!!! Nu înseamnă că toate lucrurile sunt bune, ci înseamnă că TOATE LUCRURILE lucrează împreună pentru binele nostru acum și pentru binele nostru veșnic. Putem să ne încredem în Domnul cu durerile din suflet, cu dezamăgirile, durerea noastră și chiar cu întrebările noastre fără răspuns! Ne putem încrede în Domnul cu o pandemie care pare fără sfârșit… și care pare să ne răpească viața! Dumnezeu este încă pe tron și El este încă în control…. și El lucrează totul împreună pentru slava Sa! Într-o bună zi vom vedea că… TOATE LUCRURILE au fost cu adevărat spre binele nostru.

„Studiați istoria lui Iosif și a lui Daniel. Domnul nu a împiedicat uneltirile oamenilor care căutau să le facă rău; dar a făcut ca toate aceste mijloace să lucreze pentru binele slujitorilor Săi, care, în mijlocul încercărilor și luptelor, și-au păstrat credința și loialitatea.” (DV487)

În timp ce ne întoarcem privirea spre cer, știind că Isus va veni în curând, permiteți-mi să vă las pe toți cu unul dintre citatele mele preferate pe această temă. Acesta provine din Hristos, Lumina Lumii. Cât de potrivit și de încurajator este pentru noi, la apusul istoriei pământului, când încercările noastre devin din ce în ce mai grele și lumea din jurul nostru pare să se destrame…

„Dumnezeu nu conduce pe copiii Săi altfel de cum ar alege chiar ei să fie conduși, dacă ar vedea de la început sfârșitul și dacă ar înțelege slava lucrării pe care o îndeplinesc ca împreună-lucrători cu El. Nici Enoh, care a fost înălțat la cer, nici Ilie, care a fost ridicat într-un car de foc, n-au fost mai mari sau mai onorați decât Ioan Botezătorul, care a pierit singur în închisoare. „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El.” (Filipeni 1, 29.) Și din toate darurile pe care Cerul le poate revărsa asupra oamenilor, împărtășirea cu suferințele lui Hristos este încrederea cea mai mare și onoarea cea mai înaltă. ” (HLL, p. 224)

preluat de pe Facebook

Traducere: Adina Păltineanu 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *