220 – Cald

Ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scumpi ne ajunseserăți. 1 Tesaloniceni 2: 7, 8

Scriind bisericii din Tesalonic, apostolul Pavel nu poate să nu se destăinuie și să-și arate căldura sufletească față de oamenii pe care îi cunoscuse și îi slujise în timpul șederii sale acolo. Cred că aici este vorba de ceva mai mult decât de o afinitate psihologică determinată de compatibilitatea structurilor de personalitate. Fără îndoială că intrase în acțiune iubirea frățească pe care Pavel o promovase în scris și vorbit, dar mai ales prin viu exemplu, ca fiind o condiție de la sine înțeleasă pentru menținerea vieții de comunitate la cote înalte de performanță.

Un suflet cald care întâmpină un vizitator străin la biserică, eventual, o persoană care ia contact pentru prima dată cu biserica; o întindere de mână cu inimă cu tot, câteva cuvinte de bun venit, câteva întrebări care evitând curiozitatea stânjenitoare, arată un interes profund și sincer față de mai binele semenilor; o călăuzire blândă și plină de atenție spre un loc potrivit cu așteptările și confortul vizitatorului; o atingere discretă și fără nici cea mai mică intenție necuviincioasă și o mulțime de alte o mie și una de modalități de a face pe cineva să se simtă, dorit, iubit și respectat în incinta bisericii, poate face mult mai mult decât predica ascultată acolo.

Un suflet cald pentru a veni în întâmpinarea celor îndurerați, răniți sau deprimați, în lucrul pentru cei ispitiți, slabi si copleșiți de slăbiciuni și dificultăți, în a lega rănile fizice, dar mai ales cele sufletești, O Doamne, cât de mult ne lipsește căldura pe care să o transmitem altora. Ne plângem adesea că nu ne-o dau alții, dar marea noastră nevoie nu este căldura lor ci căldura noastră. Numai Tu ne poți încălzi la temperatura necesară de lucru eficient spre slava Ta!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *