Un templu pentru Duhul, 3 februarie

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6: 19, 20.

O putere de deasupra și din afara omului trebuie să lucreze asupra lui, încât în clădirea caracterului său să fie aduse calități solide. Prezența lui Dumnezeu trebuie să rămână în sanctuarul interior al sufletului. ”Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu” (2 Corinteni 6:16). ”Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.”(1 Corinteni 3:16, 17) ….

”Căci prin El şi unii, şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună-cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind  zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.  În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.  Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.”(Efeseni 2: 18-22).

Omul nu se construiește singur într-o locuință pentru Duhul, ci dacă nu există o cooperare a voinței omului cu voia lui Dumnezeu, Domnul nu poate face nimic pentru el. Domnul este marele Maestru Lucrător și totuși omul trebuie să coopereze cu Lucrătorul Divin altfel clădirea cerească nu poate fi terminată. Toată puterea este a lui Dumnezeu și toată slava trebuie să se răsfrângă asupra lui Dumnezeu și totuși toată responsabilitatea rămâne asupra agentului omenesc; căci Dumnezeu nu poate face nimic fără cooperarea omului. – The Review and Herald, 25 octombrie 1892

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White.  

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *