157 – Ebrietate

Pentru că din vinul mâniei datorat desfrânării ei au băut toate neamurile. Apocalipsa 18:3 NTR

Acest crâmpei de imagine profetică ne ajută să înțelegem starea de fond a lumii contemporane. Combinația de învățături și practici promovate de Babilon, acordată în acest context la genul feminin, pentru a permite aplicația desfrâului spiritual, are un efect halucinogen asupra maselor de oameni aflate sub imperiul și umbra apostaziei generalizate. În acest mediu instabil și vulnerabil, orice fel de curiozitate, știre sau idee prinde imediat rădăcină și câștigă susținători zeloși și activi, în a o promova și a o distribui mai departe la cât mai mulți, la toți, dacă se poate. Acesta este motivul pentru care lipsa de discernământ este la modă.

Ebrietatea produsă de vinul Babilonului induce o stare de euforie asemănătoare celei cauzată de consumul de alcool. Este foarte interesant că dicționarele au grijă să specifice că numai consumul exagerat duce la beție, dar orice om de bună credință poate înțelege că licoarea bahică produce efecte negative chiar și în cantități acceptate social ca fiind rezonabile. Autorii dicționarelor se tem ca nu cumva să se înțeleagă că integrarea consumului de alcool în manifestările sociale să nu fie considerate dăunătoare sau inacceptabilă. Ori, exact acesta este cazul. Autoritățile care asigură ordinea publică știu care este efectul alcoolului în stalurile stadioanelor și ale sălilor de spectacole și nu este de mirare de ce consumul de alcool, chiar și în cantități modeste, este interzis în asemenea locuri.

Vinul ia mintea omului. Percepția, reflexele și judecata suferă o denaturare suficientă pentru a determina un comportament neadecvat, riscant și antisocial. Din punct de vedere spiritual, băutura de casă a Babilonului are aceleași efecte. Nu numai că realitatea este văzută în mod distorsionat, dar însăși încercarea de a face lumină în acest domeniu, stârnește împotrivire și mânie. Purtătorii de lumină pot deveni lesne victime ale sistemului în stare de ebrietate politică, morală sau culturală. Abstinența este net superioară consumului controlat de vin limpezit în poloboacele Babilonului escatologic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *