092 – Adulter

Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurvești.” Matei 5:27

Toate păcatele sunt odioase și respingătoare, dar unele dintre ele sunt percepute ca fiind din cale afară de grave. Printre aceste se numără și adulterul. Există o serie de motive pentru care încălcarea jurământului de fidelitate conjugală este considerată o abatere gravă de la regulile de conviețuire socială. Sigur că reacțiile celor mai mulți oameni față de persoanele adulterine au o motivație emoțională foarte puternică.

Mai ales persoanele care știu din propria lor experiență ce înseamnă să fii trădat, părăsit sau înșelat, la contactul cu știrea despre adulter, sunt răscolite de amintirile dureroase ale întâmplărilor nefericite de altădată. Dar adulterul nu este numai o chestiune de emoții și afectivitate. El înseamnă, mai întâi, un act împotriva lui Dumnezeu și a dragostei Sale atât pentru cei vinovați de adulter cât și pentru victimele afectate de acest păcat. Scriptura prezintă o mulțime de cazuri și situații în care neascultarea de porunca a șaptea a adus rușine, dezonoare, suferință și pierdere.

Adulterul este o pervertire a iubirii autentice. Sigur că partenerii adulterini se pot măguli cu gândul că relația lor este una de iubire, dar întrebarea se pune: Ce fel de iubire este aceasta? Dacă iubirea lor rănește pe cineva, dacă familia sau familiile lor sunt afectate grav și ne-necesar de aventura lor amoroasă, atunci aceasta poate să fie numită oricum, numai dragoste nu; pentru că dragostea adevărată nu face rău aproapelui. Ea nu rănește, ci vindecă. Ea nu aduce blestem și ocară, ci binecuvântare, onoare și respect.

Adulterul presupune foarte multă pasiune, dar ce fel de pasiune este aceasta? Există cauze nobile care cer entuziasm și energie efervescentă, dar relația nelegiuită nu se numără printre acestea.

Un număr de capitole din cartea Proverbelor lui Solomon înfierează desfrânarea ca fiind un flagel lamentabil al societății. În forme didactice specifice timpului său, Solomon optează pentru o educare corectă a tineretului în privința purității morale. Nu este lipsit de importanță faptul că în imediata apropiere a Proverbelor este Cântarea Cântărilor, în care iubirea autentică este ridicată la rangul de înaltă virtute morală. Eu optez pentru ce este curat, nobil și sfânt. Mi-ar plăcea să știu că și tu faci la fel.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *