Isus Modelul nostru perfect, 1 august

Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 1 Ioan 2:6

Avem în fața noastră cel mai înalt și mai sfânt exemplu. În gând, cuvânt și faptă Isus a fost fără păcat. Perfecțiunea a marcat tot ce a făcut El. El ne arată calea pe care a călcat, spunând: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. ” Matei 16:24.

Hristos unește în persoana Sa plinătatea și desăvârșirea Dumnezeirii și plinătatea și desăvârșirea umanității fără păcat. El a dat piept cu toate ispitele cu care Adam a fost asaltat și a biruit aceste ispite pentru că, în trup omenesc,  El s-a bazat pe puterea divină. Acest subiect cere mult mai multă meditație decât primește. Creștinii țintesc prea jos. Se mulțumesc cu o experiență spirituală superficială și, ca urmare, au doar licăriri de lumină, când ar putea discerne mai clar minunata perfecțiune a umanității Domnului Hristos, care se ridică cu mult peste orice măreție și putere omenească.  Viața lui Hristos este o descoperire a ceea ce pot deveni ființele omenești căzute prin unire și părtășie cu natura divină…

Bărbații și femeile inventează multe scuze pentru înclinația lor către păcat. Păcatul este reprezentat ca o necesitate, un rău care nu poate fi biruit. Dar păcatul nu este o necesitate. Hristos a trăit în această lume din pruncie până la vârsta de adult și în tot acest timp El a întâlnit și a rezistat tuturor ispitelor de care este omul asaltat. El este un model perfect de copilărie, tinerețe, bărbăție.

Viața Domnului Hristos a arătat ce poate face omul, atunci când ajunge părtaș naturii divine. Tot ceea ce Domnul Hristos a primit de la Dumnezeu, putem primi și noi. Atunci, să cerem și vom primi…Lăsați ca viața voastră să fie unită prin legături trainice cu viața Domnului Hristos.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *