Legea, ca o oglindă, descoperă păcatul – 10 februarie

Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. 1 Ioan 2:5

Dumnezeu are un standard de neprihănire prin care măsoară caracterul. Acest standard este legea Sa sfântă care ne este dată ca regulă de viață. Suntem chemați să respectăm cerințele sale și când facem acest lucru noi onorăm atât pe Dumnezeu cât și pe Domnul Hristos. Căci Dumnezeu a dat legea, iar Domnul Hristos a murit ca să o mărească și să o onoreze. El declară: ”Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.” … ”Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.”

Sunt mulți ascultători, dar puțini împlinitori ai  cuvintelor Domnului Hristos. Cuvintele Lui pot fi acceptate teoretic, dar dacă nu sunt întipărite în suflet și țesute în viață, nu vor avea efect sfințitor asupra caracterului. Este una să accepți adevărul și alt lucru să-l practici în viața de fiecare zi. De la cei care doar îl aud, Cuvântul lui Dumnezeu nu cere nici un răspuns recunoscător. Porunca ”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău,” este recunoscută ca fiind dreaptă, dar cererile ei nu sunt recunoscute; principiile ei nu sunt îndeplinite.

Noi suntem toți păcătoși și prin noi înșine nu suntem în stare să îndeplinim cuvintele Domnului Hristos. Dar Dumnezeu a luat măsuri prin care păcătosul condamnat să poată fi eliberat de pete. ”Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit.” ”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Dar în timp ce Domnul Hristos mântuiește păcătosul, El nu nimicește legea care îl condamnă… Legea ne arată păcatele așa cum oglinda ne arată când fața noastră nu este curată. Oglinda nu are nici o putere să ne curețe fața; nu acesta este rolul ei.

Așa este și cu legea. Ea evidențiază păcatele și ne condamnă, dar nu are nici o putere să ne mântuiască. Trebuie să venim la Domnul Hristos pentru iertare. El va lua vina noastră asupra sufletului Său și ne va îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Și nu numai că ne va elibera de păcat, ci ne va da și puterea de a asculta de voința lui Dumnezeu…

 Astăzi mulți ridică un standard al lor înșiși gândind să câștige cerul, chiar dacă neglijează să împlinească voia lui Dumnezeu. Dar toți aceștia clădesc pe nisip. Ei sunt doar ascultători… Mântuirea noastră a costat viața Fiului lui Dumnezeu și Dumnezeu cere de la noi să ne clădim caracterele pe temelia care va rezista la testul judecății. – The Signs of the Times, 24 septembrie 1896.

Devoționalul este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *