Hristos a venit ca să mărească Legea – 8 februarie

Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o lege mare şi minunată. Isaia 42:21

Prin șiretlicurile marelui apostat, omul a fost condus să se  separe de Dumnezeu și a cedat ispitelor marelui adversar al lui Dumnezeu comițând păcat și călcând legea Celui Prea Înalt. Dumnezeu nu a putut schimba o iotă sau o frântură din legea Sa cea sfântă pentru a întâlni omul în condiția sa căzută; pentru că acest lucru ar reflecta discreditare asupra înțelepciunii lui Dumnezeu  în facerea unei legi prin care să guverneze cerul și pământul. Dar Dumnezeu putea da pe singurul Său Fiu să devină substitutul și garanția omului, să sufere pedeapsa meritată de călcătorul de lege și să împărtășească neprihănirea Sa sufletului pocăit.

Hristos a devenit jertfa fără de păcat pentru un neam vinovat, făcând oamenii prizonieri ai speranței, astfel încât, prin pocăința față de Dumnezeu pentru că au călcat legea Sa cea sfântă și prin credința în Domnul Hristos ca înlocuitor, garant și neprihănirea lor, ei să poată fi aduși înapoi în loialitate față de Dumnezeu și ascultare față de legea Sa cea sfântă…

Viața și moartea Domnului Hristos pentru omul păcătos au fost cu scopul de a restabili păcătosul în bunăvoința lui Dumnezeu, împărtășindu-i neprihănirea care avea să îndeplinească pretențiile legii și ea să găsească acceptare la Tatăl. Dar scopul dintotdeauna al Satanei este de a anula legea lui Dumnezeu și de a perverti adevăratul scop al planului de mântuire. Prin urmare el a creat minciuna că jertfa Domnului Hristos pe crucea Golgotei a avut ca scop eliberarea omului de obligația ținerii poruncilor lui Dumnezeu. El a impus lumii înșelăciunea că Dumnezeu a anulat constituția Sa, a aruncat standardele Sale morale  și  desființat legea Sa sfântă și desăvârșită. Dacă ar fi făcut acest lucru ce preț teribil ar fi fost pentru Cer.

În loc să proclame abolirea legii, crucea de pe Golgota proclamă cu glas de tunet caracterul ei neschimbător și veșnic. Dacă legea ar fi putut  fi desființată și guvernarea cerului, pământului și nenumăratelor lumi ale lui Dumnezeu menținută, nu era nevoie de moartea Domnului Hristos. Moartea Domnului Hristos a avut loc pentru a rezolva odată pentru totdeauna întrebarea privind validitatea legii lui Iehova. După ce a suferit toată pedeapsa pentru o lume vinovată, Domnul Isus a devenit mijlocitorul între Dumnezeu și om, pentru a restabili păcătosul pocăit  în favoarea lui Dumnezeu dându-i harul de a păzi legea Celui Prea Înalt.

Domnul Hristos nu a venit să strice legea sau profeții, ci să le  împlinească până la ultima literă. Ispășirea de pe Calvar a întărit legea lui Dumnezeu ca fiind sfântă, dreaptă și adevărată, nu doar în fața lumii căzute, dar și în fața cerului și a lumilor necăzute. – The Signs of the Times, 20 iunie 1895.

Devoționalul este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *