Hristos inspiră sufletele cu încredere în Dumnezeu – 7 ianuarie

Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. 1 Ioan 5:4

Ce fel de credință este aceea care biruiește lumea? Este credința care face din Hristos, Mântuitorul tău personal – acea credință care, recunoscând neputința ta, completa ta incapacitate de a te salva singur se prinde de Ajutorul care este puternic pentru a mântui, ca fiind unica ta speranță. Este credința care nu se descurajează, care aude glasul lui Hristos cum spune ”aveți curaj, Eu am biruit lumea și puterea Mea divină v-o dau vouă.” Este credința care Îl aude cum zice: ”Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor.”

Motivul pentru care bisericile sunt slabe, bolnave și pe moarte, este acela că dușmanul a adus influențe de o natură descurajatoare ca să apese asupra sufletelor tremurânde. El a căutat să-L ascundă pe Isus din fața ochilor lor, ca Mângâietor,  ca Unul care  mustră, avertizează și îi povățuiește, spunând: ”aceasta este calea, umblați pe ea.” Hristos are toată puterea în cer și pe pământ și El poate să-l întărească pe cel șovăielnic și să-l îndrepte pe cel care greșește. El poate insufla încredere, speranță în Dumnezeu. Iar încrederea în Dumnezeu întotdeauna produce încredere între oameni.

Fiecare suflet trebuie să înțeleagă că Hristos este Mântuitorul său personal. Atunci iubirea, zelul și statornicia se vor vedea în viața creștină. Oricât de clar și de convingător ar fi adevărul, nu va reuși să sfințească sufletul, nu va reuși să-l întărească și să-l fortifice în luptele sale, decât dacă sufletul este adus în continuu contact cu viața. Satana și-a realizat marele succes prin faptul că s-a interpus între suflet și Mântuitorul.

Hristos nu trebuie să fie niciodată în afara gândurilor. Îngerii au spus despre El: ”Îi vei pune numele Isus, căci El va mântui pe poporul Său din păcatele lor.” Isus, Scumpul Mântuitor! Asigurare, ajutor, siguranță și pace, toate sunt în El. El este Cel care risipește toate îndoielile noastre, este garanția tuturor speranțelor noastre. Cât de prețios este gândul că putem deveni cu adevărat părtași ai naturii divine prin care putem birui așa cum a biruit Hristos! Isus este plinătatea tuturor așteptărilor noastre. El este melodia cântecelor noastre. Este umbra unei stânci într-un ținut obositor. El este apă vie pentru sufletul însetat. Este adăpostul nostru în furtună. Este neprihănirea noastră, sfințirea și răscumpărarea noastră. Când Hristos este Mântuitorul nostru personal, atunci vestim laudele Celui ce ne-a scos de la întuneric la lumina Lui minunată…

Hristos a murit pentru că legea a fost călcată, pentru ca omul vinovat să poată fi scăpat de pedeapsa vinei sale enorme. Dar istoria a dovedit că este mai ușor să distrugi lumea decât să o reformezi; căci oamenii au răstignit pe Domnul slavei, Cel ce a venit să unească pământul cu cerul și pe om cu Dumnezeu. – The Review and Herald, 26 august 1890.

Acest text este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *