Ziua 71 – Miercuri, 3 iunie

[Noua temă a următoarelor 10 zile]

Flămânzi după Duhul Sfânt

Day71-300x199Pasaj Biblic de Meditat: Ioel 2:15-32

Verset Cheie: “După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii.” Ioel 2:28

Pe parcursul celor 100 Zile de Rugăciune, în rugăciunile noastre ne-am concentrat pe o revărsare mai abundentă a Duhului Sfânt. Acum, pentru următoarele 10 zile, în devoționalele zilnice ne vom concentra in principal tot pe această temă. Dar, dacă nu suntem atenți, această rugăciune pe care o înălțăm s-ar putea transforma într-o repetiție monotonă a acelorași cereri fără o schimbare reală a inimii.

Dați-mi voie să mă explic: În timp ce ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt, avem nevoie să rostim inteligent această rugăciune. Să ne rugăm inteligent înseamnă să cerem Duhului Sfânt să ne schimbe – inimile, gândurile, atitudinile, obiceiurile, pe scurt toată viața noastră (la fel cum s-au rugat ucenicii în camera de sus!).

Atunci când mințile și inimile noastre omenești, păcătoase și mândre pot fi transformate în ceva nou – o viață care poate manifesta pe deplin puterea dragostei lui Dumnezeu, deja a avut loc împlinirea dovezii celei mai mari că suntem umpluți cu Duhul Sfânt! Dar noi ne rugăm ca acest lucru să îl putem experimenta nu numai individual ci și colectiv, ca biserică. Atunci când avem această experiență, ca biserică, ploaia târzie se va revărsa și oh, ce lucrare va avea loc atunci!

Vorbind despre această revărsare care va urma să aibă loc, Ellen White scrie:

„În viziunile de noapte, au trecut prin faţa mea reprezentări ale unei mari mişcări reformatoare în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Mulţi îl lăudau pe Dumnezeu. Bolnavii erau vindecaţi şi se făceau şi alte minuni. Se putea vedea un spirit de mijlocire, exact aşa cum s-a manifestat în Ziua Cincizecimii. Sute de mii de oameni au fost văzuţi vizitând familii şi deschizând Cuvântul lui Dumnezeu înaintea lor. Inimile erau convinse prin puterea Duhului Sfânt şi era vădit un spirit de convertire adevărată. Pretutindeni se deschideau uşi pentru proclamarea adevărului. Lumea părea că este luminată de o influenţă cerească. Umilul poporal lui Dumnezeu primea mari binecuvântări. Auzeam voci de mulţumire şi de laudă şi se părea că este o reformă ca cea de la 1844.” (Sfaturi pentru sănătate, p. 580)

Îmi doresc și vreau din toată inima să fiu parte din această reînviorare și reformă finală. Dar tu? Este posibil!

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată Ceresc, pe măsură ce ne apropiem din ce în ce mai mult de sesiunea Conferinței Generale, inimile noastre continuă să poarte povara bisericii. Avem nevoie de ceea ce numai Tu poți face. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să cadă asupra noastră, să ne schimbe, să lucreze în mijlocul nostru și prin noi. Vrem să fim parte din această mișcare a zilelor din urmă, mișcare de răspândire a Evangheliei în lume, dar nu suntem pregătiți, Doamne. Te rugăm, schimbă-ne inimile! Schimbă-ne din interior spre exterior. În numele lui Isus, Amin!

Scris de Melody Mason

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE – scrise  de Pastorul Ted N. C. Wilson

  1. Rugați-vă pentru căderea Ploii Târzii asupra sesiunii Conferinței Generale 2015, care să conducă la ultima mare strigare arătând spre Hristos, spre neprihănirea Sa, legea morală, harul Său și apropiata Sa revenire.
  2. Rugați-vă pentru ca să ne dăm seama că tema: ”Scoală-te! Luminează-te! Vine Isus!” nu se aplică doar bisericii în general, ci fiecăruia dintre noi care ca și credincioși vestim întreita solie îngerească din Apocalipsa 14.
  3. Rugați-vă pentru o înțelegere a faptului că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o mișcare profetică cu o solie profetică încredințată de ceruri, cu o misiune profetică.
  4. Rugați-vă pentru ca o înțelegere dinamică generală și un entuziasm general pentru misiunea bisericii să înlocuiască oricare alte subiecte de discuție.
  5. Rugați-vă pentru o înțelegere a faptului că trăim timpul sfârșitului și solia profetică a lui Dumnezeu trebuie să răsune în toată lumea, fără ezitare.
  6. Rugați-vă pentru un spirit de umilință autentică, o purtare liniștită, asemenea lui Hristos în prezentări și discuții cu iubire și respect pentru cei care pot avea păreri diferite de ale noastre.
  7. Rugați-vă pentru un spirit de unitate în Hristos care va trece dincolo de orice diferențe de opinie și care va educa participanții să accepte cu umilință orice rezultate care pot să difere de convingerile personale.
  8. Rugați-vă pentru un accent deosebit asupra inițiativei ”Redeșteptare și Reformă” în lumea întreagă pentru membri, conferințe, uniuni, instituții, diviziuni, Conferința Generală, și în întreaga biserică, cu rugăciuni stăruitoare în timpul special dedicat ”777”, pentru Ploaia Târzie a Duhului Sfânt și împlinirea profețiilor din Ioel 2, Osea 6, și Fapte 2.
  9. Rugați-vă pentru planurile și activitățile celor treisprezece diviziuni și a Uniunii din Orientul Mijlociu și Africa de Nord privind ”Misiunea în Orașe”.
  10. Rugați-vă pentru o înțelegere totală și o folosire înțeleaptă a Lucrării Misionare Medicale, permițând tuturor membrilor bisericii să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor mergând pe urmele lui Hristos în lucrarea de slujire pentru alții.

Când biserica se va trezi la simțământul chemării ei sfinte, mult mai multe rugăciuni fierbinți și eficiente se vor înălța la cer pentru ca Duhul Sfânt să ne arate lucrarea și datoria poporului lui Dumnezeu privind salvarea sufletelor. Avem o promisiune neclintită că Dumnezeu se va apropia de fiecare suflet care-L caută.” Solii alese, vol.1, p.116

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *