Ziua 72 – Joi, 4 iunie

 Ți-e sete?

Day72-300x225Pasaj Biblic de meditat: Matei 3:1-11

Verset cheie:  „Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. ” (Matei 3:11)

Dintr-o dată cuvintele lui au răsunat in mintea mea ca un clopoțel: clar, puternic și adevărat. Mărturia unui om care deși locuia în USA, inima lui era încă peste ocean, cu poporul lui – „Oamenilor mei le este sete” mi-a spus el. „Le este sete spiritual.”

Și știam că este adevărat. Sora mea împreună cu soțul ei au petrecut 6 luni pe an lucrând cu oamenii minunați ai Republicii Democratice Congo. Așa că am făcut cunoștință setea arzătoare pe care o au acești oameni – o sete de care am avea nevoie și noi, cei din părți mai dezvoltate ale lumii.

Astăzi am întâlnit sete din nou.

În ultimele săptămâni lucrez Împreună cu o echipă mai largă pentru răspândirea Evangheliei aici in Harare, Zimbabwe, ca parte a proiectului Misiune în orașe*, a Uniunii de Conferințe din Zimbabwe. Experiența de aici a pus în umbră toate celelalte ocazii în care am văzut sete arzătoare. Aici în Harare, ca niciodată înainte, am întâlnit oameni setoși ca niciodată înainte și am simțit acea satisfacție care o ai mereu atunci când oamenii ajung să îl cunoască pe Isus.

Când reflectez asupra recentei experiențe, stând lângă bazinul de botez și uitându-mă la cei care intrau și ieșeau din apă, cuvintele prietenului meu au prins un alt înțeles. „ne este sete.”

Poate că acesta este motivul pentru care îi găsim pe cei însetați lângă apă, și adesea într-un număr mare.

Dar frumusețea acestui botez din Zimbabwe este o promisiune că va mai urma un altul. Gândurile mi se îndreaptă spre cuvintele lu Ioan Botezătorul, scrise în Matei 3:11.

„Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăință; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. ” (Matei 3:11)

Acum îmi este sete și mie. Foarte sete. Acesta este botezul după care tânjesc eu.

Mi-e sete să văd cum Dumnezeu va finaliza ce a început cu biserica Sa. Îmi este sete să văd copii lui Dumnezeu unindu-și mâinile, să uite de ei înșiși și să se concentreze pe misiunea lor. Mi-e sete pentru revărsarea puterii lui Dumnezeu pentru ca să putem trăi plinătatea bucuriei pe care ne-o aduce, ca să putem merge acasă.

Am deplină încredințare că vom găsi acel lucru pe care îl căutam. Și haideți să petrecem restul vieții căutând acest botez ceresc al Duhului Sfânt. (Ieremia 29:13, Matei 7:7)

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată ceresc, mulți dintre noi am devenit atât de plini de lucrurile lumii acesteia încât ne-am pierdut setea și foamea intensă de Tine. Suntem satisfăcuți cu superficialitate, am devenit mulțumiți cu mediocritatea. Te rugăm, dă-ne iarăși această sete spirituală: setea după o relație vie cu Tine, setea după botezul cu Duhul Sfânt. Ajută-ne să fim însetați după a ajunge la alții pentru ca lucrarea să fie finalizată și să putem merge acasă. În numele lui Isus, Amin.

Scris de Seán Nebblett, colaborator din New Mexico

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1.  Rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze  cu atâta putere la viitoarea sesiune a Conferinței Generale  încât să fie evident pentru toți că Dumnezeu binecuvântează biserica Sa ca răspuns la multele rugăciuni care au fost înălțate.
  2. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să conducă într-adevăr fiecare aspect al programului la sesiunea Conferinței Generale și ca să existe printre noi umilință și un spirit de slujire din suflet, incluzând îndreptarea greșelilor pe care le-am făcut unii altora sau celor din biserică.
  3. Rugați-vă ca această Sesiune a Conferinței Generale să fie un punct de cotitură în istoria bisericii noastre și ca Duhul Sfânt să fie revărsat pentru ca noi să primim putere să terminăm lucrarea și să mergem acasă.
  4. Rugați-vă ca în timpul sesiunii să  avem ”o experiență a Camerei de Sus” așa cum au avut ucenicii la Ziua Cincizecimii, și să fim astfel împuterniciți să vestim lumii întregi pe Hristos așa cum au făcut-o ei.
  5. Rugați-vă ca Dumnezeu să umple Alamodomul cu prezența Sa și ca oamenii să simtă puterea Duhului Sfânt de îndată ce intră acolo.
  6. Rugați-vă ca Dumnezeu să conducă toate comitetele de propuneri, de numiri, etc.
  7. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă în față conducători evlavioși, umili și dispuși să învețe; lideri care vor asigura o conducere având în centru pe Hristos, pentru ca biserica Sa să-și îndeplinească față de această lume însărcinarea dată de Cer.
  8. Rugați-vă ca tinerii, juniorii, secțiunile primară, grădiniță și primii pași să trăiască experiența redeșteptării la aceste întâlniri. Și ca Dumnezeu  să ajute instructorii să se pregătească.
  9. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să fie turnat asupra lui Ted N. C. Wilson (președinte), T. Ng (secretar executiv) și Robert E. Lemon (trezorier) de la sediul Conferinței Generale, precum și toți delegații de acolo, întrucât vor avea mari responsabilități în timpul Sesiunii.
  10. Rugați-vă pentru un accent sporit asupra grupurilor mici, astfel încât toți membrii să participe în mărturisirea personală pentru a proclama marele adevăr al lui Dumnezeu pentru aceste zile din urmă.

Avem prea puțină credință. Noi limităm pe Sfântul lui Israel. Ar trebui să fim recunoscători că Dumnezeu este binevoitor să folosească pe fiecare dintre noi ca unealtă a Sa. Pentru fiecare rugăciune fierbinte înălțată cu credință vor fi înapoiate răspunsuri. S-ar putea ca acestea să nu vină așa cum ne așteptam noi; însă vor veni, poate nu după cum am plănuit noi, însă cu siguranță chiar în momentul în care avem cea mai mare nevoie de ele.” Slujitorii Evangheliei, p.92

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *