Ziua 70 – Marți, 2 iunie

Liderii umili – cei mai buni mentori

Pasaj Biblic de meditat: 1 Petru 5:5-11

Verset cheie: “Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.” 1 Petru 5:5

Ești în căutarea unei persoane care să te învețe cum să ai succes în lucrare? De obicei, oamenii care vor să aibă succes în orice domeniu, au tendința să se îndrepte spre persoane care par populare, puternice, talentate, educate, care știu multe, bogate și care par de succes. Aceste lucruri nu sunt rele în ele însele, dacă sunt sub controlul lui Dumnezeu, dar sunt aceste daruri/calități adevăratul secret pentru o slujire de succes plină de putere?

În cartea „Slujitorii Evangheliei” ni se spune: „Am văzut că puterea copiilor lui Dumnezeu stă în umilința lor. Când se văd mici în ochii lor, Isus va fi tăria și neprihănirea lor, și Dumnezeu va face ca munca lor să prospere.” (p.365)

În cartea „Hristos Lumina Lumii” ni se spune: „Umilința inimii este tăria care dă biruință urmașilor lui Hristos; ea este dovada legăturii lor cu cerul.” (p.301) Când ne uităm în Scriptură, îl găsim pe Isus spunându-ne să învățăm de la El un lucru: „Luați jugul Meu asupra voastră şi învățați de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:29)

Isus nu a învățat aptitudini de oratorie sau cum să fii primul, înaintea altor oameni. El nu ne-a învățat cum să facem minuni sau cum să atragem atenția mulțimilor. El pur și simplu ne-a invitat să învățăm de la El umilința și supunerea. De ce? Pentru că El știe că dacă suntem umili, dacă ne vedem nevoia de El și nevoia noastră disperată de a depinde de El, vom fi canale potrivite pentru ca puterea lui Dumnezeu să se reverse prin noi. Pentru că Dumnezeu poate fi văzut cel mai bine în noi doar atunci când suntem umili, și atunci poate El să fie reflectat cel mai bine în viețile noastre. Vedeți, dragi prieteni, am învățat de-a lungul anilor că nu abilitățile, talentele, sau elocvența noastră ne dau succes în lucrarea lui Dumnezeu. Totul ține de dependența noastră față de El și de puterea Lui.

„Pentru lucrarea timpului acesta nu este nevoie atât de mult de talente, bani, învățătură sau elocvență cât de o credință în umilință.” (Sfaturi pentru editori, p.108) Așa că, pe măsură ce ești în căutarea unui mentor spiritual puternic, în loc să cauți pe cineva care mereu pare să fie în centrul atenției și care pare să fie cel mai popular, caută pe cineva care urmează exemplul lui Isus, care este un lider-slujitor, care reflectă caracterul Său, care nu caută atenție sau aplauze și care lucrează cu credincioșie în spatele scenei, chiar și atunci când nimeni nu îl vede.

Despre Hristos ni se spune: „El nu era niciodată măgulit de laude şi nici zdrobit de acuzații şi dezamăgiri. Chiar în timpul celei mai mari împotriviri şi celei mai crude purtări față de El, avea încă inima plină de curaj.” (Hristos lumina lumii, p.330). Acesta este genul de mentor de care avem atât de multă nevoie.

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Dragă Tată,Îți mulțumim pentru exemplul umil al Domnului Isus și de felul în care Și-a trăit El viața ca lider. Ajută-ne ca în loc să căutăm să fim pe primul loc, să căutăm locul cel mai bun, locul de la picioarele Sale. Învață-ne ce înseamnă să fim supuși și cu inima smerită. Învață-ne ce înseamnă să Te așteptăm, să fim credincioși și să ne facem treaba bine, chiar și când nu ne vede nimeni sau nu îi pasă nimănui. În mod firesc noi suntem mândri, și nu e ușor să luăm calea mai umilă, dar cum vrem să fim folosiți în Împărăția Ta, ajută-ne să învățăm să punem eul de-o parte și să-L căutăm pe Hristos mai întâi. Învață-ne cum să umblăm umili cu Tine! În numele lui Isus, Amin.

Scris de: Raluca Ril

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1.  Rugați-vă ca inimile noastre să fie pregătite să primească revărsarea ploii târzii și să nu ratăm primirea acestei binecuvântări din cauza unui “ spirit laodicean” sau din cauza compromisului cu păcatul.
  2. Rugați-vă ca Dumnezeu să aibă cale liberă să lucreze în timpul Sesiunii Conferinței Generale, iar noi ca popor să nu împiedecăm lucrarea Sa prin îndoială și necredință.
  3. Rugați-vă ca să tratăm dezacordurile sau diferențele petrecând și mai mult timp în rugăciune și în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum au făcut și pionierii noștri.
  4. Rugați-vă ca Evanghelia să ne schimbe și să ne modeleze în mod personal; ca fiecare să avem zilnic o umblare cu Hristos vie și personală, umblare care să se reverse în fiecare acțiune a vieții.
  5. Rugați-vă ca umilința și dragostea unul pentru altul, chiar și în vremuri grele să fie o dovadă pentru toți cei care ne urmăresc, că Hristos este în inimile noastre. Căci Biblia ne spune că suntem ucenicii Lui dacă ne iubim unii pe alții.
  6. Rugați-vă ca ordinea de zi a Conferinței Generale să fie condusă de Dumnezeu, să decurgă lin și întrunirile să fie conduse eficient și la timp.
  7. Rugați-vă pentru tinerii și adulții tineri, care vor fi prezenți, ca ei să devină mai convinși despre ceea ce înseamnă să fii un adventist de ziua a șaptea care trăiește în zilele sfârșitului.
  8. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților Departamentului Misiunea Femeii (2) venind de la Maryland ca Dumnezeu să le dea înțelepciune pentru hotărârile care vor fi luate și să le binecuvânteze întâlnirile pe care le conduc în timpul Sesiunii.
  9. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților Departamentului Tineret (4) venind de la Maryland ca Dumnezeu să le dea înțelepciune pentru întâlnirile pe care le conduc în timpul Sesiunii.
  10. Rugați-vă ca Dumnezeu să continue să facă o lucrare zilnică în fiecare inimă în timp ce noi ne rugăm pentru conducătorii Conferinței Generale și pentru Sesiunea ce va veni, căci chiar dacă nu ne-am propus să participăm la Sesiune, suntem toți parte a bisericii lui Dumnezeu și fiecare avem un rol foarte important de jucat oriunde ne-am afla!

”Iacov, în cea mai mare criză a vieții lui s-a dus deoparte să se roage. Era stăpânit de un singur scop copleșitor – să caute transformarea caracterului… Lucrul pentru care Iacov s-a luptat în zadar în propria putere, a fost câștigat prin predarea eului și credință statornică.” Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p.127

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *