Frumusețea umilinței

Smeriți-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălța.” Iacov 4:10

Ceea ce vom prezenta poate fi greu de digerat într-o singură lectură. Vă încurajez să vă luați timp (poate chiar câteva zile sau mai mult) în timp ce vă rugați și cugetați asupra adevărurilor Cuvântului lui Dumnezeu în comparațiile următoare. Și nu disperați atunci când vă dați seama în câte locuri greșiți. Toți greșim, așa că suntem împreună. Dar vestea bună este că Dumnezeu promite că El ne poate schimba inima. (1 Ioan 1: 9-10; Ezechiel 36:26)

Ni se spune: ”De nimic nu se teme Satana mai mult decât de faptul că poporul lui Dumnezeu va îndepărta orice obstacol și va pregăti calea pentru ca Domnul să poată revărsa Duhul Sfânt asupra bisericii care lâncezește…. Ploaia târzie va veni, iar binecuvântarea lui Dumnezeu va umple fiecare suflet care este curățit de orice întinare. Aceasta este lucrarea noastră acum — să ne consacrăm lui Hristos, ca să putem fi pregătiți pentru vremea de înviorare de la fața Domnului, pentru botezul Duhului Sfânt (Evenimentele ultimelor zile, p. 192-193)

Biblia ne spune să ne cercetăm inima (Psalmul 139: 23-24). Dar ne cercetăm inima, nu pentru ca să ne putem baza pe slăbiciunile noastre, ci pentru a putea recunoaște marea noastră nevoie și să fugim spre Isus. Deci, deși este posibil să fiți șocați de unele dintre lucrurile pe care le descoperiți despre voi înșivă, nu vă lăsați copleșiți de punctele slabe și nu vă îngrijorați gândindu-vă dacă puteți sau nu să fiți mântuiți. Mântuirea este promisă tuturor celor care își mărturisesc păcatele și îl caută pe Isus. Nu uitați niciodată asta! Având în vedere acest lucru, să începem. Iată contrastul direct, neîndulcit, dintre mândrie și umilință.

Frumusețea umilinței ~ Contrast între mândrie și umilință

 • Oamenii mândri, plini de sine, văd tot binele pe care îl fac și se simt demni de mântuire.
 • Oamenii umili, neegoiști, știu că pot câștiga mântuirea doar prin neprihănirea Domnului Hristos

El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. – Tit 3:5

 • Oamenii mândri, plini de sine, se simt încrezători și mândri de cât de mult știu.
 • Oamenii umili, neegoiști, se simt smeriți de cât au încă de învățat.

Şi împăratul David s-a dus şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: „Cine sunt eu, Doamne, Dumnezeule, şi ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt? – 2 Samuel 7:18

 • Oamenii mândri, plini de sine, Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt ca lumea din jur.
 • Oamenii umili, neegoiști, își dau seama că „mândria” în sine este la fel de mortală ca păcatele lumii.

Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului; hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită.  Proverbe 16: 5

 • Oamenii mândri, plini de sine poartă pică, deoarece le este greu să spună: „Am greșit. Mă ierți?”
 • Oamenii umili, neegoiști, sunt gata să spună: „Îmi pare rău, hai să rezolvăm.”

Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,  lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.  – Matei 5: 23,24

 • Oamenii mândri, plini de sine tind să se concentreze pe eșecurile și slăbiciunile celorlalți și nu sunt mișcați de durerea inimii altora.
 • Oamenii umili, neegoiști, simt profund propriile lor slăbiciuni și marea lor nevoie spirituală și sunt sensibili la durerea celor din jur.

O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu. – 1 Timotei 1:15

 • Oamenii mândri, plini de sine trebuie să demonstreze că au dreptate și să păstreze aparențele chiar și atunci când greșesc.
 • Oamenii umili, neegoiști, sunt dispuși să cedeze la „așa este corect” chiar și atunci când au dreptate, deoarece sunt mai îngrijorați de a fi drepți înaintea lui Dumnezeu decât a oamenilor.

 Căci este mai bine, dacă aşa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul! – 1 Petru 3:17

 • Oamenii mândri, plini de sine protejează în mod egoist spațiul personal, timpul și reputația lor.
 • Oamenii umili, neegoiști, au un spirit generos, darnici și sunt dispuși să fie deranjați, permițându-i lui Dumnezeu să le protejeze spațiul, timpul și reputația.

Dați, şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. – Luca 6:38

 • Oamenii mândri, plini de sine, sunt prea ocupați să observe sau să ajungă la „oamenii neînsemnați” din viața lor, cei de la care nu pot obține nici un beneficiu.
 • Oamenii umili, neegoiști, caută întotdeauna să slujească și să fie de folos chiar și „celor mai neînsemnați dintre aceștia” ca pentru Isus.

Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.’ – Matei 25:40

 • Oamenii mândri, plini de sine, doresc să fie recunoscuți și aplaudați și râvnesc promoții, trofee și premii.
 • Oamenii umili, neegoiști, doresc să fie credincioși ca slava lui Dumnezeu să poată fi văzută, iar ei evită aplauzele sau recunoașterea meritelor.

Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta! – Psalm 115:1

 • Oamenii mândri, plini de sine, sunt gata să-și etaleze titlurile și realizările mari și se simt îndreptățiți să fie tratați ca niște persoane speciale.
 • Oamenii umili, neegoiști, nu au nevoie să vorbească despre titlurile sau realizările lor și se mulțumesc să treacă neobservate atâta timp cât slava este a lui Dumnezeu.

Mulți oameni își trâmbițează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios? Proverbe 20: 6

 • Oamenii mândri, plini de sine, își folosesc viața și orice influență pe care au primit-o ca scenă pentru a arăta lumii cine sunt.
 • Oamenii umili, neegoiști, folosesc scena și influența pe care le-a dat-o Dumnezeu căutând să-L înalțe pe Hristos și să se asigure că numai El este văzut.

Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez. – Ioan 3:30

 • Oamenii mândri, plini de sine, au dificultăți în a servi și a se supune altora, în special celor care ocupă poziții de autoritate sau conducere.
 • Oamenii umili, neegoiști, precum Isus, îi servesc pe toți cu smerenie, fără a ține cont de statut sau poziție. Îi ridică pe cei care nu le pot aduce nici un beneficiu și caută cu respect să-i susțină pe cei care au autoritate asupra lor.

Și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.  Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viața ca răscumpărare pentru mulți. – Matei 20: 27-28

Va continua…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *