Viață lungă promisă celor ce cinstesc pe părinți

CoverCinstește pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ti-o Domnul, Dumnezeul tău” – Exodul 20:12.

Aceia care, urmează cu adevărat pe Hristos trebuie să-L lase să locuiască în inimă şi să-L întroneze acolo ca suprem Conducător. Ei trebuie să reprezinte spiritul şi caracterul Său în viața lor de cămin şi să dea pe față bunătate şi curtoazie față de aceia cu care vin în contact. Sant mulți copii care declară a cunoaște adevărul, dar care nu dau părinților lor cinstea şi afecțiunea ce li se cuvin, care nu manifestă decât puțină iubire față de tatăl şi mama lor şi care dau  greș în a-i onora, respectându-le dorințele sau căutând să-i despovăreze de îngrijorări. Mulți dintre cei care mărturisesc a fi creștini nu cunosc ce înseamnă „a cinsti pe tatăl şi pe mama ta” şi, în consecință, vor ști la fel de puțin ce înseamnă „să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău”. Cel care cercetează inima știe care este atitudinea ta față  de părinții tăi; căci El cântărește caracterul moral în cântarul de aur al sanctuarului ceresc. 0, mărturisește-ți neglijența față de părinții tăi, mărturisește-ți indiferența față de porunca sfântă a lui Dumnezeu. (YI/22 iunie, 1893)

Părinții sunt îndreptățiți astfel la un grad dragoste și respect care nu este datorat nimănui altcuiva. Dumnezeu Însuși, care a așezat asupra lor o responsabilitate pentru sufletele încredințate grijii lor, a poruncit ca, în anii de la început ai vieții, părinții să țină locul lui Dumnezeu pentru copiii lor. Iar acela care respinge autoritatea îndreptățită a părinților săi, respinge autoritatea lui Dumnezeu. Porunca a cincea cere din partea copiilor nu numai să dea respect, supunere și ascultare părinților lor, ci de asemenea să le dea dragostea și tandrețea lor, să le ușureze poverile, să le apere reputația, să-i sprijine și să-i mângâie la bătrânețe. (PP 308).

Porunca a cincea este obligatorie pentru copii atâta vreme cât ei şi părinții lor se bucură de viață (YI/ 1 septembrie 1873).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *