Asemenea lui Hristos prin lepădarea eului

Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: «Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze»” Matei 16:24.

Predica cel mai dificil de predicat și cel mai greu de practicat este lepădarea de sine. Păcătos avar, eul închide ușa către binele care ar putea fi făcut, dar care nu este făcut pentru că lei și bănuți sunt investiți în scopuri egoiste. Poate că nu vom avea niciodată ocazia să facem lucruri mari; poate că nu va trebui să facem vreodată sacrificii sublime. Dar cea mai mare victorie pe care o putem câștiga este să urmăm pe Isus…Fiecare zi pe care Hristos a trăit-o în lumea noastră a fost pentru El o zi de lepădare de sine. Dacă L-am urma pe cărarea aspră a lepădării de sine… această lepădare trebuie să fie adusă în întâmplările și acțiunile vieții noastre de fiecare zi…

Politica lumii este de a obține bani și avantaje pe orice cale posibilă. O acumulare de comori ale acestei lumi este ambiția celor lumești. Scopul și obiectivul urmașilor lui Hristos este să devină asemenea lui Hristos, prin lepădare de sine și sacrificiu de sine. Ei țin ochii ațintiți pe bogățiile veșnice pe care le pot obține renunțând la comoara pământească pentru cea cerească. Iată care sunt condițiile: Cel ce va fi ucenicul Meu, să se lepede de toate și să Mă urmeze. Nu pierdeți pe Hristos din vedere, urmându-L acolo unde El deschide calea…

”Este mai ferice să dai decât să primești”(Fapte 20:35)… Lepădarea de sine va aduce în visteria lui Dumnezeu mijloacele necesare pentru avansarea lucrării Sale. Astfel noi putem acționa în colaborare cu Hristos. Urmașii lui Hristos consideră că dând înapoi Domnului ceea ce este al Său, ei primesc o binecuvântare pentru că își adună comori cerești care le vor fi date atunci când vor auzi: ”Bine, rob bun și credincios;… intră în bucuria Stăpânului tău” (Matei 25:23). Care este această bucurie? ”care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, şi șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evrei 12:2). Bucuria de a vedea sufletele răscumpărate, suflete salvate pentru veșnicie, este privilegiul celor care au biruit piedicile pentru a-și pune picioarele pe urmele Celui care a spus:”Urmează-Mă.”

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *