Pericolul bogățiilor

Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: «Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății, să intre în Împărăția lui Dumnezeu! Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu!»“ Marcu 10:24, 25.

Este planul lui Dumnezeu ca bogățiile să fie folosite în mod corespunzător, distribuite pentru a binecuvânta pe cei nevoiași și pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Dacă oamenii își iubesc bogățiile mai mult decât iubesc pe semenii lor, mai mult decât iubesc pe Dumnezeu sau adevărurile Cuvântului Său, dacă inimile lor sunt la bogățiile lor, atunci nu pot avea viața veșnică… Aici sunt probate sufletele; și ca și tânărul bogat, mulți pleacă întristați pentru că nu pot avea și bogățiile lor și o comoară în ceruri…

”Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu”(versetul 27)… Adevărul, trimis acasă la inimă prin Duhul Domnului, nu permite intrarea iubirii de bogății. Iubirea lui Isus și iubirea de bani nu pot locui în aceeași inimă. Dragostea de Dumnezeu depășește atât de mult iubirea de bani încât posesorul fuge de bogățiile sale și-și mută afecțiunile la Dumnezeu. Apoi, prin iubire este condus să slujească nevoile celor nevoiași și să ajute cauza lui Dumnezeu. Plăcerea lui cea mai mare este de a folosi corect bunurile lui Dumnezeu. El consideră că ceea ce are nu este al său și își face cu credincioșie datoria de ispravnic al lui Dumnezeu… În felul acesta este posibil ca un om bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu…

Unii dau din prisosul  lor, dar nu simt nici o lipsă. Ei nu practică lepădarea de sine pentru cauza lui Hristos. Ei dau cu generozitate și din toată inima și au încă tot ce le dorește inima. Dumnezeu privește acest lucru. Acțiunea și motivația ei sunt strict înregistrate de El și nu vor rămânea nerăsplătite.

Dar cei care au mai puține mijloace nu trebuie să se scuze pentru că nu pot face la fel de mult ca alții. Fă ceea ce poți. Renunță la unele articole la care poți renunța și sacrifică pentru cauza lui Dumnezeu. Ca și văduva săracă, dă și tu cei doi bănuți. De fapt dăruiești mai mult decât toți cei care dau din belșugul lor; și vei experimenta cât de dulce este să te lepezi de tine însuți, să dăruiești celui nevoiaș, să jertfești pentru adevăr și să strângi comori în ceruri.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *