Dezvoltând stăpânirea de sine

Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți” Proverbe 16:32.

Prin credincioșia în lucrurile mici devenim sentinele de încredere. Păzește-te cu grijă de micile iritații, nu le permite să-ți hărțuiască sufletul și vei câștiga multe biruințe. Și când necazuri mai mari vor veni, vei fi pregătit să reziști dușmanului nobil și bărbătește… Fiecare suflet moștenește anumite trăsături de caracter necreștinești. Este lucrarea mare și nobilă a unei vieți întregi de a ține sub control aceste tendințe spre rău. Lucrurile mici  cu care se intersectează cărarea noastră sunt cele mai susceptibile să ne determine să ne pierdem puterea de autocontrol.

Atâta timp cât suntem în lume, ne vom întâlni cu influențe potrivnice. Vor fi provocări care ne vor testa temperamentul; și darurile creștine sunt dezvoltate tocmai prin întâmpinarea acestora cu un spirit potrivit. Dacă Hristos locuiește în noi, vom fi răbdători, buni și sub control, veseli în mijlocul frecușurilor și iritațiilor. Zi de zi și an de an vom birui eul și vom crește într-un eroism nobil. Aceasta  este îndatorirea noastră, dar nu poate fi îndeplinită fără ajutor de la Isus, hotărâre fermă, scop neclintit, veghere continuă și rugăciune neîncetată. Fiecare are o luptă personală de dus. Nici chiar Dumnezeu nu poate face caracterele noastre nobile sau viețile noastre folositoare, dacă noi nu devenim împreună lucrători cu El. Cei care  refuză lupta vor pierde puterea și bucuria biruinței.

Nu trebuie să ținem evidența încercărilor și dificultăților, a necazurilor și durerilor. Toate aceste lucruri sunt scrise în cărți și cerul va avea grijă de ele.

Când îți vei deschide inima față de El, Dumnezeu va înțelege. El știe ce disciplină are nevoie fiecare. Dacă Îi ceri, El îți va da cu siguranță putere ca să reziști răului. Credința ta va crește și va da altora dovezi despre puterea lui Dumnezeu care poartă de grijă.

Puterea și creșterea ta în har vin numai de la o singură Sursă. Dacă atunci când ești ispitit și încercat stai cu curaj pentru ceea ce este drept, victoria este a ta. Ești cu un pas mai aproape de desăvârșirea caracterului creștin. O lumină sfântă din ceruri umple camerele sufletului și tu ești înconjurat de o atmosferă pură și înmiresmată.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *