Creșterea în Hristos

De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos, şi să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte, şi a credinței în Dumnezeu” Evrei 6:1.

La poarta de intrare pe calea care duce către viața veșnică, Dumnezeu pune credința. Și apoi acoperă întreaga cale cu lumina, pacea și bucuria ascultării de bunăvoie. Călătorul de pe această cale păstrează mereu  în fața lui semnul înaltei chemări în Hristos. Premiul este mereu la vedere. Pentru el, poruncile lui Dumnezeu sunt dreptate și bucurie și pace în Duhul Sfânt.  Lucrurile care păreau a fi cruci, prin experiență se dovedesc a fi coroane.

”Învățați de la Mine” este porunca Mântuitorului. Da, învățați de la El cum să trăiți viața lui Hristos – o viață curată și sfântă, fără vreo urmă de păcat…

Progres, nu stagnare este legea cerului. Progresul este legea fiecărei facultăți a minții și a corpului. Lucrurile din natură ascultă de această lege. Pe ogor se vede mai întâi un fir verde, apoi spic, apoi grâu deplin în spic. În viața spirituală, ca și în viața fizică trebuie să existe creștere. Trebuie să avansăm pas cu pas, primind și transmițând mereu, câștigând mereu o cunoaștere mai completă al lui Hristos, apropiindu-ne zilnic tot mai mult de înălțimea staturii plinătății lui Hristos.

Creștinul este mai întâi un prunc în Hristos. Apoi, el devine un copil. El trebuie să avanseze  în mod constant, proporțional cu ocaziile și privilegiile care i-au fost acordate. El trebuie să-și amintească mereu ca nu-și aparține, că a fost cumpărat cu un preț și că el trebuie să folosească cât mai bine talentele încredințate. Chiar și în copilăria înțelegerii sale spirituale, creștinul trebuie să facă tot ce poate mai bine, avansând în mod constant către o viață mai înaltă, mai sfântă. El trebuie să realizeze că este împreună lucrător cu Dumnezeu…

El nu trebuie să devină niciodată îngâmfat, ci trebuie să socotească toate lucrurile ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Isus Hristos, Domnul său. El trebuie să meargă și să lucreze în tovărășia Mântuitorului. Pe când face aceasta, credința sa va crește. Privind constant la Hristos, el va fi schimbat asemenea Lui, trăsătură cu trăsătură.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *