Cuvinte amabile și politicoase

Domnul Dumnezeu Mi -a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El Îmi trezeşte, în fiecare dimineaţă, El Îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici.” Isaia 50:4.

Fiecare creștin trebuie să fie ceea ce a fost Hristos în viața Sa pe pământ. El este exemplul nostru, nu numai în curăția sufletului, ci și în răbdare, în amabilitate și într-o dispoziție atrăgătoare. El a fost tare ca stânca în ce privește adevărul și datoria, dar a fost mereu amabil și politicos. Viața Sa a fost o ilustrare desăvârșită a adevăratei curtoazii… Prezența Sa a adus o atmosferă mai curată în cămin și viața Sa a fost ca un aluat ce lucra în mijlocul elementelor societății. Nevinovat și fără pată, El mergea printre cei neatenți, nepoliticoși, cei lipsiți de amabilitate, printre vameșii nedrepți, samaritenii păcătoși, soldații păgâni, țăranii needucați și mulțimea amestecată.

El spunea un cuvânt de compasiune aici, unul acolo și, când vedea oameni obosiți și obligați să poarte sarcini grele, El a purtat poverile împreună cu ei și le-a repetat lecțiile pe care le învățase din natură, lecții de iubire, de bunătate, lecții despre bunătatea lui Dumnezeu. El a căutat să inspire speranță celor mai neciopliți și mai nepromițători, punând în fața lor asigurarea că ei pot deveni fără prihană și curați, atingând un astfel de caracter care-i va face să se manifeste ca și copii ai lui Dumnezeu… Isus a stat ca oaspete de onoare la masa vameșilor, arătând prin simpatia și amabilitatea socială că El recunoștea demnitatea umană; și oamenii tânjeau să devină vrednici de încrederea Sa. Asupra sufletelor lor însetate, cuvintele Sale cădeau cu o putere binecuvântată, dătătoare de viață. Noi impulsuri erau trezite și posibilitatea unei vieți noi se deschidea în fața acestor proscriși ai societății.

Religia lui Isus atenuează tot ceea ce este dur și aspru în  temperament și netezește tot ceea ce este aspru și ironic în maniere. Religia este cea care face cuvintele blânde și comportamentul cuceritor. Să învățăm de la Hristos cum să combinăm un  sentiment ridicat de puritate și integritate cu o dispoziție senină. Un creștin amabil și politicos este cel mai puternic argument care poate fi adus în favoarea evangheliei.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *