17 iunie – Educarea limbii

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Efeseni 4:29

Apostolul, văzând înclinația de a se abuza de darul vorbirii, dă îndrumări cu privire la folosirea lui. ”  Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură „, spune el, ” ci unul bun, pentru zidire „. Cuvântul „stricat” înseamnă aici orice cuvânt care ar lăsa o impresie defavorabilă principiilor sfinte și religiei nepătate, orice cuvânt care ar împiedeca vederea lui Hristos și ar șterge din minte simpatia și dragostea adevărată. Acesta include aluziile necurate, care, dacă nu ne împotrivim îndată, duc la păcate mari. Asupra fiecăruia este pusă datoria de a bara calea împotriva cuvintelor stricate.

Scopul lui Dumnezeu este ca slava lui Hristos să se vadă în copiii Săi. În toată învățătura Sa, Hristos a prezentat principii pure, nealterate. El nu a făcut nici un păcat, nici nu s-a găsit viclenie în gura Lui. De pe buzele Sale curgeau permanent adevăruri sfinte și înnobilatoare. El vorbea așa cum nu a vorbit niciodată un om, cu o simțire care atingea inima…. Adevărul nu a slăbit niciodată pe buzele Sale. Cu neînfricare, El a demascat ipocrizia preotului și a conducătorului, a fariseului și a saducheului….

Marea responsabilitate legată de folosirea darului vorbirii este clar făcută cunoscut în Cuvântul lui Dumnezeu. ” Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit. ” (Matei 12:37), a declarat Hristos. Iar psalmistul se întreabă: ” Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?  Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă.  Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă ocară asupra aproapelui său. ” (Psalmul 15:1-3).

Cultivați o stare de spirit de rugăciune și educați limba pentru a rosti cuvinte corecte, care vor binecuvânta în loc de a descuraja… Vorbiți despre bunătatea, mila și dragostea lui Dumnezeu. Lăsați deoparte toate cuvintele necredincioase și tot ce este ieftin și comun. Vorbiți cuvinte care să fie cuvinte sănătoase, care nu pot fi condamnate, și pacea lui Dumnezeu va veni cu siguranță în suflet

Devoționalul face parte din cartea In Heavenly Places de Ellen G. White. 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *