Cuvântul lui Dumnezeu este ghidul și consilierul tău

Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, îmi luminează întunerecul meu” Psalm 18:28.

Cuvântul lui Dumnezeu este lumina noastră. Este mesajul lui Hristos către moștenirea Sa, mesaj care  a fost cumpărat cu prețul sângelui Său. A fost scris pentru călăuzirea noastră, și dacă facem din Dumnezeu sfătuitorul nostru, nu vom merge niciodată pe cărări necunoscute. Cuvintele noastre, fie că suntem acasă sau împreună cu alții în afara căminului, vor fi amabile, afectuoase și curate. Dacă studiem Cuvântul și îl facem parte a vieților noastre, vom avea o experiență sănătoasă care va duce totdeauna mai departe adevărul. Vom cerceta inimile noastre cu sârguință, comparând vorbirea noastră zilnică și tendința vieții noastre cu Cuvântul, ca să nu facem nici o greșeală.

În acest veac există mulți care acționează ca și cum ar avea libertatea de a chestiona cuvintele Celui Infinit, de a reexamina hotărârile și declarațiile Sale, aprobând, revizuind, reformulând și anulând după dorință. Nu suntem niciodată în siguranță atunci când suntem călăuziți de părerile oamenilor, ci suntem pe teren sigur atunci când suntem ghidați de un ”Așa spune Domnul.” Nu putem încredința mântuirea sufletelor noastre niciunui standard mai jos decât hotărârile unui Judecător infailibil.

Cei care fac din Dumnezeu călăuza lor și din Cuvântul Său sfătuitorul lor văd lumina vieții. Cuvintele vii ale lui Dumnezeu ghidează pașii lor pe cărări drepte. Cei care sunt conduși astfel nu îndrăznesc să judece Cuvântul lui Dumnezeu, ci țin cont totdeauna că sunt judecați de Cuvântul Său. Ei își bazează credința și religia pe cuvântul Viului Dumnezeu. El este ghidul și consilierul  care îndrumă cărarea lor. Cuvântul este cu adevărat o lumină pentru picioarele lor și o lampă pe cărarea lor. Ei merg conduși de lumina Tatălui, Cel în care nu este schimbare nici umbră de mutare. El, ale cărui îndurări sunt peste toate lucrările Lu,i face cărarea celui neprihănit ca o lumină strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.

Biblia este vocea lui Dumnezeu către poporul Său. Pe măsură ce studiem cuvintele vii, trebuie să ne amintim că Dumnezeu vorbește poporului Său prin Cuvântul Său… Dacă ne-am da seama de importanța cercetării Scripturilor, le-am studia cu mult mai multă seriozitate!

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *