Ascultarea testul adevăratei religii

Căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini” Luca 6:44.

”Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință”(2 Corinteni 13:5). Unele suflete conștiincioase, citind acest verset, vor începe imediat să critice fiecare simțământ sau emoție personală. Dar aceasta nu este o auto-examinare corectă. Nu sentimentele mărunte sau emoțiile trebuie să fie examinate. Viața, caracterul, trebuie măsurate după singurul standard al caracterului, legea sfântă a lui Dumnezeu. Roadele dau mărturie despre caracterul pomului. Faptele noastre, nu simțămintele, dau mărturie despre noi.

Simțămintele, fie încurajatoare sau descurajatoare, n-ar trebui să fie făcute ca test al condiției spirituale. Prin Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să determinăm adevărata noastră poziție înaintea Lui. Mulți sunt dezorientați cu privire la acest punct. Atunci când sunt fericiți și bucuroși, cred că sunt acceptați de Dumnezeu. Când vine o schimbare și se simt descurajați, cred că Dumnezeu i-a uitat… Dumnezeu nu dorește ca noi să trecem prin viața neavând încredere în El… Pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Ne putem îndoi de bunătatea Lui?…

Dar o îndeplinire conștiincioasă a datoriei merge mână în mână cu o apreciere corectă a caracterului lui Dumnezeu. Este lucrare serioasă de făcut pentru Dumnezeu. Hristos a venit să predice evanghelia celor săraci și a trimis ucenicii să facă același lucru pe care El a venit să-l facă. Tot astfel trimite lucrătorii Săi și astăzi. Snopi trebui culeși pentru El de la drumuri și la garduri.

Consecințele extraordinare ale veșniciei ne cer altceva decât o religie imaginară, o religie a formelor și a cuvintelor, în care adevărul este ținut în curtea de afară să fie admirat precum admirăm o floare frumoasă; cer ceva mai mult decât o religie a sentimentelor, care nu are încredere în Dumnezeu atunci când vin încercări și dificultăți. Sfințenia nu constă în mărturisire, ci în ridicarea crucii, făcând voia lui Dumnezeu… ” Cine zice: «Îl cunosc», şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin aceasta ştim că suntem în El” (1 Ioan 2:4,5).

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *