Una cu Hristos

Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic”  Ioan 15:5.

Legătura lui Hristos cu poporul Său credincios este ilustrată prin acesta parabolă în mod unic.

Toți cei ce-L primesc pe Isus prin credință devin una cu El. Mlădițele nu sunt legate de viță; ele nu sunt prinse de ea prin nici un proces mecanic de fixare artificială. Ele sunt unite cu vița, încât devin o parte din ea. Ele sunt hrănite prin rădăcinile viței. Tot astfel cei care Îl primesc pe Hristos prin credință devin una cu El în principiu și faptă. Ei sunt uniți cu El și viața pe care o trăiesc este viața Fiului lui Dumnezeu. Ei își primesc  viața de la Acela care este viața.

Botezul poate fi repetat mereu, dar în sine însuși nu are nici o putere de a schimba inima omenească. Inima trebuie să fie unită cu inima lui Hristos, voința trebuie să fie ascunsă în voința Sa, mintea trebuie să devină una cu mintea Sa, gândurile trebuie aduse în supunere față de El… Omul reînnoit are o legătură vitală cu Hristos. Așa după cum mlădița este hranită prin butucul mamă și datorită acestui fapt aduce multă roadă, tot astfel adevăratul credincios, unit cu Hritos, dă pe față în viața sa roadele Duhului. Mlădița devine una cu vița; furtuna nu o poate îndepărta; înghețul nu-i poate distruge proprietățile vitale. Nimic nu este în stare să o despartă de viță. Este o mlădiță vie, și  poartă rodul viței. Tot la fel este și cu credinciosul. Prin cuvinte și fapte bune el dezvăluie caracterul lui Hristos…

Hristos a asigurat mijloacele prin care toată viața noastră poate fi o comuniune neîntreruptă cu El; dar simțământul prezenței  de durată a lui Hristos poate veni numai prin credință vie…

Haideți să contemplăm cu toții împlinirea pe care este privilegiul nostru să o avem și să ne întrebăm: Este voința mea ascunsă în voința lui Hristos? Este plinătatea și bogăția Viței celei Vii- bunătatea, mila, compasiunea și dragostea Sa- văzută în viața și caracterul meu?

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *