Trăind în conformitate cu numele pe care-l purtăm

Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus” 1 Ioan 2:6.

Purtăm numele de creștini. Haideți să fim credincioși acestui nume. A fi creștin înseamnă sa fi asemenea lui Hristos. Înseamnă să-L urmezi pe Hristos prin lepădare de sine, purtînd sus steagul dragostei Sale, onorându-L prin fapte și cuvinte neegoiste. În viața  adevăratului creștin  nu mai există nimic  din eu – eul este mort. În viața pe care Hristos a trăit-o pe acest pământ nu a existat egoism. Purtând natura noastră, El a trăit o viață devotată cu totul binelui altora… În cuvânt și faptă urmașii lui Hristos trebuie să fie curați și sinceri. În această lume-o lume de nelegiuiri și corupție- creștinii trebuie să dea pe față însușirile lui Hristos. Tot ceea ce spun și fac trebuie să fie fără egoism…

Marele apostol le spunea nemurilor: ”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Galatians 2:20). Prin credință Pavel a și-a însușit harul lui Hristos, și acest har a împlinit nevoile sufletului său. Prin credință a primit el darul ceresc, și l-a împărtășit sufletelor care tânjeau după lumină. Aceasta este experiența de care avem nevoie… Rugați-vă   pentru această credință. Luptați pentru ea. Credeți că Dumnezeu v-o va da…

Învățați de la Cel care a spus ”Eu sunt blând şi smerit cu inima” (Matei 11:29). Învățând de la El, veți găsi odihnă. Zi de zi veți câștiga experiență în lucrurile lui Dumnezeu, zi de zi veți înțelege măreția mântuirii Sale și slava unirii cu El. Pemanent veți învăța mai bine cum să trăiți asemenea lui Hristos, și veți crește mereu în asemănarea cu Mântuitorul.

Dacă vom muri față de eu, dacă vom dezvolta modul în care gândim despre ceea poate fi Hristos pentru noi și ce putem fi noi pentru El, dacă ne vom uni unii cu alții în legăturile părtășiei creștine, Dumnezeu va lucra prin noi cu mare putere. Atunci vom fi sfințiți prin adevăr. Vom fi cu adevărat aleși de Dumnezeu și vom fi conduși de Duhul Sfânt. Vom prețui fiecare zi a vieții noastre, pentru că vom vedea în ea o ocazie de a folosi darurile încredințate nouă pentru binecuvântarea altora.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *