Darul păcii

Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus” Filipeni 4:7.

Păcatul ne-a distrus pacea. Atâta timp cat eul personal e nesupus nu putem găsi odihnă. Nici o putere omenească nu poate controla pasiunile de nestăpânit ale inimii. Suntem la fel de neputincioși aici, așa cum ucenicii nu puteau controla furtuna furioasă. Însă Cel care a liniștit valurile Galileei  a rostit cuvinte pline de pace pentru fiecare suflet. Oricât de furioasă ar fi furtuna, cei care se îndreaptă spre Isus, strigând ”Doamne, scapă-ne” vor fi găsi eliberare. Harul Său care împacă sufletul cu Dumnezeu, liniștește conflictele pasiunii, și inima își găsește odihna în dragostea Sa… ”Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos”(Romani 5:1). ”Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniștea pe vecie” (Isaia32:17).

Oricine consimte să renunțe la păcat și să-și deschidă inima iubirii lui Hristos devine părtaș de această pace cerească. Nu există nici o altă bază pentru pace în afară de aceasta. Cel care e în pace cu Dumnezeu și cu semenii nu poate fi făcut să se simtă nefericit. În inima lui nu va fi invidie, bănuielile rele nu-și vor găsi loc acolo, ura nu poate exista. Inima care este în armonie cu Dumnezeu este părtașă la pacea cerului și va răspândi peste tot influența sa binecuvântată. Duhul păcii se va așeza ca roua asupra inimilor obosite și chinuite de lupta acestei lumi.

Urmașii lui Hristos sunt trimiși în lume cu o solie de pace. Toți cei care, vor da pe față dragostea lui Hristos, prin influența tăcută, neștiută  a unei vieți sfinte; toți cei care prin cuvânt și faptă, vor conduce pe altul să renunțe la păcat și să-și predea inima lui Dumnezeu sunt făcători de pace.

Și ”ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu”(Matei 5:9). Spiritul de pace este dovada legăturii lor cu cerul. Mireasma dulce a lui Hristos îi înconjoară. Parfumul  de viață, frumusețea caracterului, descoperă lumii faptul că ei sunt copii ai lui Dumnezeu. Oamenii  își dau seama că ei au fost cu Isus.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *