Har minunat

Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos” Efeseni 1:2.

”Har și pace”. Noi datorăm totul harului fără plată al lui Dumnezeu. Doar prin legământul harului am fost adoptați. Harul manifestat prin Mântuitorul nostru, a realizat mântuirea și refacerea noastră, precum și înălțarea noastră la împreună moștenitori cu Hristos. Dumnezeu nu ne-a iubit pentru că noi L-am iubit mai întâi; ci ”pe când eram noi încă păcătoși” Hristos a murit pentru noi… Chiar dacă prin neascultarea noastră am fi meritat dezgustul și condamnarea lui Dumnezeu, El nu ne-a părăsit lăsându-ne să ne luptăm singuri cu puterea vrășmașului. Îngeri cerești duc luptele noastre pentru noi, și dacă noi cooperăm cu ei, putem fi biruitori asupra forțelor celui rău.

Daca nu am fi căzut în păcat n-ar fi trebuit să învățăm înțelesul cuvântului ”har”. Dumnezeu iubește pe îngerii fără păcat care Îi slujesc și ascultă de toate poruncile Sale, dar lor nu le acordă har. Aceste ființe cerești nu știu nimic despre har; ele nu au avut niciodată nevoie de el, pentru că nu au păcătuit niciodată. Harul este un atribut al lui Dumnezeu, arătat ființelor omenești ce nu îl merită. Noi înșine nu am căutat harul, ci harul a fost trimis în căutarea noastră. Dumnezeu Se bucură să reverse harul acesta asupra tuturor celor care flămânzesc după el, nu pentru că suntem vrednici, ci pentru că suntem cu totul nevrednici. Nevoia noastră e calificarea care ne dă asigurarea că vom primi acest dar.

Rezerva de har a lui Dumnezeu așteaptă să fie cerută de orice suflet bolnav de păcat. Și va vindeca orice boală spirituală. Prin ea inimile pot fi curățite de orice întinare. Este remediul Evangheliei pentru oricine crede.

Putem face progrese în fiecare zi în sus pe cărarea  sfințeniei, și totuși să găsim încă noi înălțimi de atins; dar fiecare exersare a mușchilor spirituali, fiecare efort al inimii și a minții, aduce la lumină abundența rezervei de har, vital pentru înaintarea noastră.

Cu cât contemplăm mai mult aceste bogății, cu atât mai mult vor deveni ale noastre și vom descoperi mai mult meritele jertfei lui Hristos, protecția neprihănirii Sale, dragostea Sa de nedescris, plinătatea înțelepciunii Sale și puterea Sa de a ne prezenta înaintea Tatălui fără pată sau zbârcitură, sau ceva de felul acesta.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *