Într-o adevărată relație cu Dumnezeu

Drept răspuns, Isus i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el” Ioan 14:23.

Luați în considerare relația de familie pe care o descrie Hristos, cea dintre Tatăl și copiii Săi. Prezența și ocrotirea Sa sunt un lucru statornic. În timp ce ne încredem în puterea salvatoare a lui Hristos, toate șiretlicurile și uneltirile duhurilor căzute nu ne pot face nici un rău. Îngeri cerești sunt totdeauna cu noi, îndrumându-ne și protejându-ne. Dumnezeu a rânduit ca noi să avem puterea Sa salvatoare cu noi, ca să ne dea putere să îndeplinim toată voia Lui. Să ne prindem de făgăduințele Sale și să le prețuim clipă de clipă. Să credem că Dumnezeu chiar face ceea ce spune.

Pentru credincios există posibilitatea de a obține o experiență  care va fi  întrutotul suficientă pentru a sa așeza într-o relație adevărată cu Dumnezeu. Fiecare făgăduință ce se află în Cartea lui Dumnezeu ne oferă încurajarea că putem fi părtași naturii divine. Avem această posibilitate – să ne bazăm pe  Dumnezeu, să credem Cuvântul Său, să împlinim faptele Lui; si toate acestea le putem face atunci când ne ținem strâns de divinitatea lui Hristos.

Această posibilitate valorează pentru noi  mai mult  decât toate bogățiile din lume. Nu există nimic pe pământ  care se poate compara cu ea. Când ne prindem de puterea care pusă la  îndemână noi primim o speranță atât de puternică încât ne putem baza întrutotul pe făgăduințele lui Dumnezeu; si prinzându-ne de posibilitățile care există în Hristos, devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu.

Există realizări atât de mari pentru creștin. El poate crește mereu spre realizări mai înalte. Ioan avea o părere înaltă despre privilegiul creștinului. El spune: ”Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu”(1Ioan 3:1). Nu e posibil pentru o ființă omenească să se înalțe la poziție de o mai mare demnitate. Omului i se acordă privilegiul de a deveni moștenitor al lui Dumnezeu, împreună moștenitor cu Hristos. Celor ce au fost astfel înălțați le sunt dezvăluite bogățiile nepătrunse ale lui Hristos, care au o valoare de o mii de ori mai mare decât bogăția lumii. Astfel, prin meritele lui Hristos, omul mărginit este înălțat la părtășia cu Dumnezeu și cu Fiul Său iubit.

 

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *