Clădind pentru veșnicie

Pentru ca, desăvârșiți şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu” Coloseni 4:12.

 Cel Atotputernic – Singurul care a putut să  scoată la iveală ordine și frumusețe din haosul și zăpăceala întunericului naturii- este în stare să supună inima răzvrătită a omului și să-i aducă viața în conformitate cu voința divină. Duhul Său poate ține în frâu  temperamentul răzvrătit…

Zi de zi noi construim caractere, și construim pentru veșnicie. Dumnezeu dorește ca prin viața noastră  să oferim oamenilor acestei lumi un exemplu despre ceea pot deveni prin ascultare de evanghelia lui Hristos. Să ne așezăm în mâna lui Dumnezeu ca să ne trateze așa cum crede de cuviință… ”Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu”(1 Corinteni 3:9). Daca vom construi în colaborare cu El, clădirea pe care o ridicăm va deveni zi de zi tot mai frumoasă și mai simetrică sub mâna Maestrului Ziditor, dăinuind o veșnicie.

Sfințirea este o lucrare progresivă. Este o lucrare continuă ce conduce ființele omenești tot mai sus. Dragostea nu este lăsată în urmă, ci este adusă în viață ca fiind însăși esența creștinismului.

Hristos ne spune: ”Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit”(Matei 5:48). El este exemplul nostru. În timpul vieții Sale pe pământ El a fost totdeauna plin de bunătate și amabilitate. Influența Lui era mereu ca un parfum, pentru că în El locuia dragostea desăvârșită. Niciodată nu a fost ursuz sau inabordabil și  nu a făcut niciodată vreun compromis cu răul pentru a obține favoruri. Dacă avem neprihănirea Sa, vom fi ca El în ce privește amabilitatea, stăpânirea de sine, dragostea neegoistă. Locuind în lumina prezenței Sale, nu vom deveni noi îmblânziți prin harul Său?

Să onorăm mărturisirea noastră de credință. Să ne împodobim viața cu trăsături frumoase de caracter. Asprimea în vorbire sau în fapte nu e de la Hristos, ci de la Satana. Îl vom face noi pe Hristos să Se rușineze de noi, pentru că ne agățăm de imperfecțiunile și diformitățile noastre? Harul Său ne este promis. Dacă Îl primim, ne va înfrumuseța viața. Diformitățile noastre vor fi transformate în bunătate,  desăvârșire. Viețile noastre vor fi împodobite cu calitățile care au făcut viața lui Hristos atât de frumoasă.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *