Un colț de rai pe pământ

”Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului” Țefania 2:3.

Având in vedere tot ce se va întâmpla în curând pe pământ, vă rog fierbinte frați și surori, să umblați înaintea lui Dumnezeu cu toată blândețea și umilința inimii, păstrând în minte purtarea de grijă a lui Isus pentru noi. Toți  cei nenorociți de pe fața pământului sunt îndemnați să-L caute… Lasă eul să fie sfărâmat în bucăți înaintea lui Dumnezeu. E greu să faci asta; dar suntem avertizați să cădem pe Stâncă și să ne zdrobim, altfel Stânca va cădea peste noi și ne va spulbera. Isus vorbește aici celor smeriți cu inima; brațele Sale veșnice îi înconjoară și El nu-i va lăsa să piară prin mâna celui rău.

Ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă să fii asemenea lui Hristos; înseamnă să faci faptele lui Hristos. Unii dau greș într-un punct, alții în altul. Unii sunt nerăbdători din fire. Satana le cunoaște slăbiciunea și reușește să-i biruiască iar și iar. Dar nimeni nu trebuie să se descurajeze. Când apar neplăceri și încercări, cere-i lui Dumnezeu în rugăciune tăcută să-ți dea putere și har să le poți suporta cu răbdare. Există putere în tăcere; nu rosti nici un cuvânt până nu ai trimis cererea la Dumnezeul cerurilor. Dacă vei face aceasta întotdeauna, curând vei reuși să-ți biruiești temperamentul și vei avea un colț de rai aici în care să guști atmosfera cerului.

Dumnezeu vrea ca poporul Său să-și curețe mâinile și inimile. Vor fi ei nefericiți făcând aceasta? Va aduce nefericire în familie dacă ei vor fi buni și răbdători, amabili și plini de stăpânire de sine? Nici pe departe. Bunătatea pe care o manifestă față de familie se va întoarce asupra lor. Aceasta e lucrarea care trebuie continuată în cămin. Dacă membrii unei familii nu sunt pregătiți să trăiască în pace aici, nu sunt pregătiți să locuiască în familia care se va aduna în jurul tronului ceresc….

Trebuie să căutam să ne despărțim de păcat, sprijinindu-ne pe meritele sângelui lui Hristos; și atunci în ziua necazului, când vrășmașul ne apasă cu putere, vom merge printre îngeri. Ei vor fi ca un zid de foc în jurul nostru, și într-o zi  vom merge cu ei în cetatea lui Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *