Înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii

Cover“Iată, Eu vă trimet ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii, şi fără răutate ca porumbeii” Matei 10:16.

Oamenii sunt inspirați de Satana să îndeplinească scopurile sale împotriva lui Dumnezeu. Domnul a spus: ʺSă nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sînt Domnul, care vă sfinţescʺ (Exod 31:13). Nimeni nu ar trebui să se eschiveze de la ascultarea de această poruncă pentru a scăpa de persecuție. Ci toți să luăm în considerare cuvintele lui Hristos: ʺCând vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-altaʺ (Matei 10:23). Dacă puteți evita, nu vă așezați în mâinile celor ce sunt conduși de spiritul lui Antihrist. În cazul în care plata unei amenzi va elibera pe frații noștri din mâinile opresorilor, aceasta să fie plătită…  Să facem tot ceea ce poate fi făcut pentru ca cei care sunt dispuși să sufere pentru adevăr să poată să fie salvați de asuprire și cruzime.

Avem istoria  persecuțiilor religioase de la căderea lui Adam până în prezent. Câtă cruzime, prefidie și intrigi corupte sunt descoperite! Satana conduce încă oamenii să depună eforturi pentru stăpânirea minților altora și tot acest efort are ca scop să contracareze un ʺAșa zice Domnul.ʺ

Hristos a murit ca victimă a spiritului de gloată creat de prejudecata religioasă a națiunii Sale. Alții vor suferi în același fel. Dar ei nu vor trebui să stea sub blestemul  călcării legii lui Dumnezeu, așa cum a stat Hristos în favoarea lumii păcătoase…

Domnul încurajează pe toți cei ce-L caută cu toată inima. El le dă Duhul Sfânt, manifestarea prezenței și bunăvoinței Sale. Dar cei care îl uită pe Dumnezeu pentru a-și salva viața vor fi uitați de El. Căutând să-și salveze viața prin renunțarea la adevăr, vor pierde viața veșnică.

Dragostea firească pentru rude și prieteni n-ar trebui să conducă nici un suflet care vede lumina să o respingă, dezonorând pe Dumnezeu Tatăl și pe Isus Hristos, singurul Său Fiu născut. Orice scuză posibilă pentru neascultare va fi născocită de către cei care aleg, așa cum au făcut mulți pe vremea lui Isus, mai degrabă aprobarea oamenilor, decât aprobarea lui Dumnezeu. Dacă cineva alege mai degrabă soție sau copii, tată sau mamă, mai presus decât Hristos, această alegere  va rămâne de-a lungul veacurilor veșnice, cu toată încărcătura de responsabilitate…

Cu cât este mai mare influența omului spre bine, sub controlul Duhului lui Dumnezeu, cu atât mai determinat va fi dușmanul de a nutri invidie și gelozie față de el prin persecuție religioasă. Dar tot cerul este de partea lui Hristos, nu a lui antihrist. Cei care iubesc pe Dumnezeu și sunt doritori de a fi părtași cu Hristos în suferințele Sale, vor fi onorați de Dumnezeu. – Manuscris 9, 26 ianuarie 1900,ʺDatoria noastră sub persecuțieʺ

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *