Mântuitorul nostru competent

CoverEi se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, cari sunt cu El, de asemenea îi vor birui”Apocalipsa 17:14.

Ce este viața? Un memorial permanent al singurului Dumnezeu. Lucrarea creațiunii nu va putea fi niciodată explicată de știință. Ce intelect este acela care să poată explica știința vieții? Putem să ne mirăm că materialistul nu are nici un loc  pentru existența lui Dumnezeu? Porunca a patra declară întregului univers, atât lumilor necăzute cât și lumii căzute, că Dumnezeu a creat lumea în șase zile și s- a odihnit într-a șaptea. Dovezile date aici nu lasă nici un loc scepticismului…

Hristos, Comandantul  curților cerești, era obișnuit să primească participarea și adorarea îngerilor. Și în orice moment în timpul vieții Sale pe acest pământ El ar fi putut cere Tatălui Său douăsprezece legiuni de îngeri. Dar, nici o mită, nici o ispită nu L-au putut conduce să-Și manifeste puterile divine, nu l-au putut determina să se abată de la cărarea fixată de Dumnezeu. Mult  tact și viclenie au fost arătate de Satana în tacticile pe care le-a folosit. De trei ori a încercat vrăjmașul să câștige biruința asupra lui Hristos. L-a asaltat în privința apetitului. A apelat la mândria Lui. I-a prezentat cele mai captivante scene ale acestei lumi. L-a provocat să dovedească că El era Fiul lui Dumnezeu. Hristos nu i-a dat niciuna, ci  Și-a menținut în mod corect demnitatea ca Unul căruia Dumnezeu i-a încredințat toată puterea.

Astăzi, Satana are mare putere în lume. I-a fost permis să aibă proprietatea acestuia pentru un timp anumit. În acest timp, când nelegiuirea predomină, bărbaților și femeilor li de oferă  o șansă să declare de partea cui se află. Satana încearcă în orice mod posibil să facă calea cea largă atractivă și calea cea îngustă dureroasă, umilitoare și inacceptabilă. El stabilește planuri ingenioase pentru a atrage bărbați și femei pentru a se deda apetitului. Satana aruncă farmec asupra acestor distracții, ca să eclipseze lucrurile veșnice. Mulți  își vor vinde dreptul de întâi născut, așa cum a făcut Esau pentru neînsemnate ale îngăduirii apetitului. Plăcerea lumească le va apărea  mai de dorit decât dreptul de întâi născut în ceruri.

Dar Hristos a biruit în favoarea noastră. El a fost singurul care putea  fi un Mântuitor  competent. El a avut înțelepcine divină, capacitate și putere. El a putut sta în fața lumii ca minunat Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. – Scrisoarea 7, 25 ianuarie 1900, către W.K. Kellog, fratele și asistenul dr. J.H.Kellog

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *