Pentru hrănirea sufletului comunică continuu cu Isus

ʺDumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tînjeşte trupul după Tine, într’un pămînt sec, uscat şi fără apăʺ Psalm 63:1.

Nimeni de pe pământ nu poate să dea ceea ce va potoli foamea şi setea sufletului. Dar Isus zice: „Iată, Eu stau la uşă şi bat; dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine” „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată, şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată” (Apocalipsa 3, 20; Ioan 6, 35).

După cum avem nevoie de hrană, pentru susţinerea puterii noastre corporale, tot aşa avem nevoie de Hristos, pâinea din ceruri, pentru a ne susţine viaţa spirituală şi a ne da putere să facem faptele lui Dumnezeu. După cum corpul primeşte continuu mâncarea care susţine viaţa şi vigoarea, tot aşa şi sufletul trebuie să comunice continuu cu Hristos, supunându-se Lui şi depinzând în totul de El.

După cum călătorul obosit caută izvorul în pustie şi, când îl găseşte, îşi potoleşte setea arzătoare, tot aşa şi creştinul, când însetează după apa curată a vieţii, o va căpăta de la Hristos, care este izvorul de apă vie.

Când recunoaştem desăvârşirea caracterului Mântuitorului nostru, vom dori să fim cu totul schimbaţi şi reînnoiţi după chipul curăţiei Sale. Cu cât Îl cunoaştem mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai înalt va fi idealul nostru în ce priveşte caracterul şi cu atât mai serioasă dorinţa noastră de a ne asemăna cu El. Când sufletul se prinde de Dumnezeu, un element divin se uneşte cu cel omenesc, şi inima doritoare poate să zică: „Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la Dumnezeu îmi vine nădejdea” (Psalmii 62, 5).

Dacă ai un simţământ de lipsă în sufletul tău, dacă flămânzeşti şi însetezi după neprihănire, aceasta este o dovadă că Hristos a lucrat asupra inimii tale, ca să poată fi căutat spre a face pentru tine, prin darul Duhului Sfânt, ceea ce tu singur nu eşti în stare să faci… –  Cugetări de pe Muntele Fericirilor,  18-20.

Devoționalele din 2012 sunt din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *