Cei cu adevărat convertiți vor căuta desăvârșirea

ʺVoi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrşitʺ Matei 5:48.

Asta înseamnă să fii creștin consecvent. Asta înseamnă să mergi cu băgare de seamă înaintea lui Dumnezeu,  să avansezi către premiul înaltei chemări în Hristos. Înseamnă să aduci multă roadă spre slava Celui ce a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, creștinii ar trebui să facă eforturi pentru a atinge idealul înalt  pus înaintea lor prin evanghelie. Ei n-ar trebui să se mulțumească cu nimic mai puțin decât desăvârșirea…

Să facem din Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu studiul nostru, aducând principiile sale sfinte în inimile noastre. Să mergem înaintea Domnului în supunere și umilință, corectându-ne zilnic greșelile. Nu lăsa ca mândria egoistă să-ți despartă sufletul de Dumnezeu. Nu cultiva sentimente de supremație arogantă, gândind că ești mai bun decât alții. ʺAstfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadăʺ. Pacea și tihna vor veni pe măsură ce te supui voinței lui Hristos. Atunci  dragostea lui Hristos îți va conduce inima, aducând în supunere  față de Mântuitorul izvoarele ascunse ale acțiunii. Temperamentul pripit, impulsiv  va fi domolit și supus prin uleiul harului lui Hrisots. Sentimentul păcatelor iertate va aduce acea pace care întrece orice pricepere. Va fi o luptă susținută pentru a birui tot ceea ce se opune desăvârșirii creștine. Abaterile vor dispărea. Cei care găseau mereu greșeli la cei din jur vor vedea în caracterul lor greșeli mult mai mari.

Cei care ascultă adevărul sunt cei convinși că trăiau în opoziție cu Hristos. Bazându-se pe meritele lui Hristos, exersând  adevărata credință în El, ei primesc iertare pentru păcat. Pe măsură ce încetează să facă răul și învață să facă binele, ei cresc în harul și în cunoașterea lui Dumnezeu. Ei văd că trebuie să sacrifice  pentru a se separa de lume și după ce văd costul privesc totul ca o pierdere pentru ca să-L poată avea pe Hristos. Ei s-au înrolat în armata lui Hristos. Războiul este în fața lor și ei intră în această luptă cu curaj și bucurie, luptând împotriva înclinațiilor naturale și a dorințelor egoiste, aducând voința în supunere față de voința lui Hristos. Zilnic ei caută pe Domnul pentru a a avea harul de a-L asculta și sunt întăriți și ajutați.

Aceasta este adevărata convertire. În dependință umilă, plină de recunoștință cei cărora li s-a dat o inimă nouă se bazează pe ajutorul lui Hristos. Viața lor dezvăluie roada neprihănirii. Cândva se iubeau pe ei înșiși. Lumea era plăcerea lor. Acum idolul este detronat și Dumnezeu are autoritatea supremă. – Youth’ Instructor, 26 septembrie 1901.

Devoționalele din 2012 sunt din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *