E vremea să studiem Apocalipsa

ʺFerice de cine citeşte, şi de cei ce ascultă cuvintele acestei proorocii, şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!ʺ Apocalipsa 1:3.

Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestei lumi, în mod special profețiile privind zilele de pe urmă  cer studiul nostru. Ultima carte a Noului Testament este plină de adevăr pe care avem nevoie să-l înțelegem. Satana a orbit mințile multora, astfel încât au fost bucuroși să găsească orice scuză pentru a nu studia Apocalipsa.

Ar trebui să existe un studiu mai amănunțit și mai stăruitor al acestei cărți (Apocalipsa), o prezentare mai serioasă a adevărurilor pe care le conține, adevăruri care privesc pe toți cei care trăiesc în aceste zile de pe urmă. Toți cei care se pregătesc să se întâlnească cu Domnul ar trebui să facă din această carte obiect de studiu serios și rugăciune. Este exact ceea ce semnifică numele său – o descoperire a celor mai importante evenimente ce urmează să aibă loc în ultimile zile ale istoriei acestui pământ. Datorită încrederii credincioase în Cuvântul lui Dumnezeu și în mărturia lui Hristos, Ioan  a fost exilat pe insula Patmos. Dar exilul său nu l-a despărțit de Hristos. Domnul a vizitat pe servitorul Său credincios aflat în exil, și i-a dat învățătură privind ceea ce avea să vină asupra lumii.

Această învățătură este de cea mai mare importanță pentru noi, pentru că trăim în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. În curând vom intra în împlinirea evenimentelor despre care Hristos i-a arătat lui Ioan că vor avea loc. Pe măsură ce mesagerii Domnului prezintă aceste adevăruri solemne, ei trebuie să înțeleagă că ei se ocupă de subiecte de interes veșnic, că ar trebui să caute botezul Duhului Sfânt și că ei nu pot vorbi propriile cuvinte, ci cuvintele  date lor de Dumnezeu…

Pericolele zilelor de pe urmă sosesc pe nesimtite și în lucrarea noastră trebuie să avertizăm oamenii de pericolul în care se află. Să nu lăsăm ca scenele solemne, pe care profeția a descoperit că vor avea loc în curând, să rămână neatinse. Noi suntem solii  lui Dumnezeu și nu avem timp de pierdut. Cei care vor fi împreună lucrători cu Domnul  Isus Hristos vor arăta un interes adânc în adevărurile găsite în acestă carte. Cu vorba și în scris ei se vor strădui să prezinte clar lucrurile minunate pentru  care Hristos a coborât din cer ca să le descopere. – Signs of the Times, 4 iulie 1906.

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *