O zi în care să arătăm milă

ʺA Ta, Doamne, este şi bunătatea, căci Tu răsplăteşti fiecăruia după faptele luiʺ Psalm 62:12. Domnul Dumnezeul Sabatului va auzi rugăciunea stăruitoare. El va conduce pe cei care simt dependența...

Isus ne dă putere să ascultăm

ʺCăci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem...

Bucurie în ascultarea din dragoste

ʺAi fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut, până în ziua cînd s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie,...

Rugăciunea o armă eficientă împotriva Satanei

ʺSupuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi dela voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima...

Prin rugăciune pregătiți-vă pentru adunări

ʺApropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!... Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţaʺ Iacov 4:8-10. Aceasta...

Rugăciunile ne aduc ajutorul îngerilor

20-01-2012 ʺCine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa vecinicăʺ Galateni 6:8. Tineri şi tinere, sunteţi...