Ziua 38 – Vineri, 1 mai

Pace mai presus de orice furtună

Day38-300x200Pasaj biblic de meditat: Isaia 26:1-6

Verset cheie: ”Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.” Isaia 26:3

Hudson Taylor, unul dintre primii  pionieri misionari  în interiorul Chinei, a petrecut mulți ani lucrând ca misionar în slujba Domnului înainte de a înțelege în mod personal semnificația Evangheliei. Descurajat de greutatea păcatului și de căderile sale permanente, tânjea după pace, dar vedea doar întuneric. Uneori se întreba dacă era posibil ca Hristos să-l poată mântui,

Cu toate acestea, într-o zi Evanghelia a venit acasă la el și el a înțeles plinătatea a ceea ce Hristos a venit să aducă. Într-o scrisoare către sora sa, el a descris experiența trezirii și efectul acesteia asupra vieții sale.

”Cum se întărește credința? Nu străduindu-te să ai credință, ci bizuindu-te pe Cel Credincios,”  a scris el. ”M-am luptat în zadar să rămân în El. Nu mă voi mai lupta. Căci n-a promis El să rămână în mine – și să nu mă părăsească niciodată?… Cea mai dulce parte, dacă putem spune că o parte poate fi mai dulce decât alta, este tihna pe care o aduce deplina identificare cu Hristos. Nu mă mai îngrijorez de nimic, pe măsură ce înțeleg acest lucru, căci știu că El este capabil să-Și aducă la îndeplinire voia Lui și voia Lui este și a mea. Nu mai contează unde mă pune El sau cum. Pentru că în pozițiile cele mai ușoare El trebuie să-mi dea har, iar în cele mai grele harul Său este de ajuns. (V. Raymond Edman, ei au descoperit secretul, p.20).

Alții, cei care au fost martori  ai vieții transformate a lui Hudson Taylor, au adăugat mai târziu și mărturiile lor.

”A fost un om care purta poveri uriașe, absolut calm și netulburat. Era  o pildă de liniște. El scotea din banca cerului fiecare bănuț al venitului său zilnic – ‘Vă dau pacea Mea’. Nimic din ceea ce nu agita pe Mântuitorul și nu contraria spiritul Său, nu avea de ce să-l agite. Deși se ocupa de milioane de oameni, nu știa ce este pripa sau graba, sau să tremure de nervi sau tulburare. El știa că există o pace care întrece orice pricepere și că nu putea face nimic fără ea” (Edman, p. 20).

Hudson Taylor a devenit un exemplu viu a ceea ce înseamnă să trăiești în pace, pace mai presus de furtună. Aceasta este pacea pe care a trăit-o Isus și este pacea pe care vrea să ne-o dea și nouă.

În cartea Parabolele Domnului Hristos ni se spune: ”Când se ivesc încercări ce par inexplicabile, n-ar trebui să îngăduim ca pacea să ne fie răpită. Oricât de nedrept am fi tratați, să nu îngăduim patimii să pună stăpânire pe noi. Îngăduindu-ne un spirit de răzbunare, ne facem rău nouă înșine. Ne nimicim propria noastră încredere în Dumnezeu și întristăm Duhul Sfânt. Lângă noi este un martor, un sol ceresc, care va înălța, pentru noi, un steag împotriva vrăjmașului. El ne va acoperi cu strălucirea razelor Soarelui neprihănirii. Dincolo de ele, Satana nu poate pătrunde. El nu poate să treacă peste acest scut de lumină sfântă.” (p. 171).

În ciuda stresului sau furtunilor cu care ne confruntăm astăzi, indiferent câte responsabilități cer atenția noastră imediată să ne rugăm să fim înconjurați de razele neprihănirii lui Hristos!

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Dragă Tată Ceresc, Îți mulțumim pentru pacea dulce pe care ne-o dăruiești atunci când ne întoarcem ochii și inimile către Tine.  Tu ai promis că nu ne vei lăsa și nu ne vei părăsi. Ai promis să ne rezolvi problemele atunci când Ți le predăm Ție. În timp ce ne rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să fie turnat asupra bisericii Îți cerem să torni un spirit de pace și de  iertare, de blândețe și de iubire în inimile noastre pentru cei din jur. Ajută-ne să fim răbdători și să ne iertăm greșelile unii altora și chiar atunci când poate nu suntem de acord, ajută-ne ca să putem acționa în dragoste unul față de altul, fără ipocrizie. Apără-ne de atacurile vrăjmașului și nu-i îngădui să ne răpească darul păcii Tale. Îți mulțumim Tată în numele lui Isus, Amin.

Scris de: Melody Mason 

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

 

  1. Rugați-vă pentru ca Ploaia Târzie să fie revărsată asupra bisericii lui Dumnezeu la sesiunea Conferinței Generale. Noi nu știm timpul hotărât de Dumnezeu pentru Ploaia Târzie, dar știm făgăduința Lui! Să cerem continuu până se va împlini! (Mai bine mai curând decât mai târziu!).
  2. Rugați-vă pentru ca toți să înțeleagă că trăim timpul sfârșitului și că mesajul profetic al lui Dumnezeu trebuie să răsune cu putere și fără ezitare în lumea întreagă.
  3. Rugați-vă ca fiecare să ne cercetăm inimile în mod individual și să nu permitem niciunui păcat sau compromis să intervină între noi și Hristos și eficacitatea lucrării acestor zile din urmă.
  4. Rugați-vă pentru un spirit de umilință autentică, o purtare liniștită, asemenea lui Hristos în toate prezentările din timpul Sesiunii și discuțiile să se poarte cu iubire și respect pentru fiecare.
  5. Rugați-vă ca Dumnezeu să umple Alamodomul (clădirea unde va avea loc sesiunea Conferinței Generale) cu prezența Sa și ca oamenii să simtă puterea Duhului Sfânt de îndată ce intră acolo.
  6. Rugați-vă ca fiecare participant să fie atras la o umblare mai strânsă cu Hristos, să- și reînnoiască concentrarea asupra studierii Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și să nu părăsească sesiunea Conferinței Generale  în același mod în care au venit.
  7. Rugați-vă ca vremea să fie suportabilă și să nu fie prea cald pentru participanții care vor veni și vor pleca pe jos de la dom la moteluri.
  8. Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze echipa de comunicare a Conferinței Generale precum și echipa de știri a Adventist Review, pentru a putea raporta bisericii mondiale în timp util ceea ce se întâmplă la sesiunea Conferinței Generale.
  9. Rugați-vă pentru delegații și conducătorii Asociației Pastorale și delegații și conducătorii Capelanilor bisericii din lumea întreagă.
  10. Rugați-vă ca să recunoaștem că noi suntem mâinile și picioarele lui Hristos pentru o lume cu dureri și nevoi.

„Când solia Îngerului al Treilea  va fi strigată cu glas tare, pământul întreg va fi luminat de slava Lui și Duhul Sfânt va fi revărsat asupra poporului Său. Potop de slavă a fost adunat pentru închiderea lucrării Soliei Îngerului al Treilea.  Nici una din rugăciunile care au fost înălțate pentru împlinirea acestei făgăduințe, pentru coborârea Duhului Sfânt, nici una nu fusese pierdută. Fiecare rugăciune fusese adunată gata să reverse și să toarne asupra lumii întregi un potop de vindecare, un potop al influenței cerești și al luminii acumulate.” Scrisoare către sora Henry, 19 iulie 1899.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *