O unire pe viață, 4 septembrie

Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei 19 :6Legământul căsătoriei... unește destinul a două persoane cu legături...

Prima căsătorie, 2 septembrie

Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Geneza 2 :18 Omul n-a fost făcut să trăiască în singurătate; el...

Căminul din Eden, 1 septembrie

Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. Geneza 2:8Căminul acela, [căminul primilor noștri părinți] înfrumusețat chiar de mâna lui...

Priviți în sus! 30 august

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului...

Pe calea binecuvântării, 28 august

Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. Evrei 10:25 Niciodată să...

Darurile de mulțumire, 27 august

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu”.  2 Corinteni 9:7Nu numai...

A zecea parte pentru Dumnezeu, 26 august

Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.  Leviticul 27 :30 Dumnezeu ne-a dăruit cea mal mare comoară a cerului...

error: Conţinutul este protejat.