Capitolul 31 – Mântuit prin viața Lui – partea a doua

„Mântuit prin viața Lui”. Care va fi natura acestei vieți? Ea va fi fără păcat, „căci în El nu este păcat.” 1 Ioan 3:5. „Păcatul este fărădelege.” Versetul 4. Prin urmare, acea viață va fi neprihănirea legii. Isus Hristos este același ieri, astăzi și în veci (Evrei 13:8), așa că viața pe care El o va trăi în tine acum va fi aceeași viață pe care El a trăit-o atunci când a fost pe acest pământ acum două mii de ani. El a venit aici pentru a-ți oferi un exemplu complet despre viața lui Dumnezeu. Lucrările pe care le-a făcut El atunci le va face și acum în tine, atunci când Îl vei accepta; și orice păcate pe care El nu le-a săvârșit nu pot fi săvârșite de tine, câtă vreme tu trăiești cu totul viața Lui. Observați câteva dintre particularitățile modului în care El a trăit legea lui Dumnezeu.

Porunca a noua: Isus este „martorul credincios și adevărat.” Apocalipsa 3:14. El „n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.” 1 Petru 2:22. Atunci când Hristos locuiește în tine vei spune adevărul.

Porunca a șasea: „Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” Luca 9:56. El „umbla din loc în loc, făcea bine.” Faptele Apostolilor 10:38. El a venit să desființeze moartea și să aducă la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. 2 Tim. 1:10. Astfel, pe măsură ce Îl primești în sufletul tău, El va trăi o viață de dragoste și bunăvoință față de toată lumea.

Porunca a patra: „După obiceiul Său, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească.” Luca 4:16. El a recunoscut legea Sabatului, spunând: „Este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” Matei 12:12. El S-a numit pe Sine însuși Domn al Sabatului, pentru că El l-a făcut. El nu a ținut niciodată o zi de duminică. Prin urmare, păzirea duminicii nu există în viața Sa, pentru a o vă da vouă, care credeți în El. Viața Sa nu poate decât să vă transmită păzirea zilei de Sabat. Așa cum El a păzit ziua de Sabat când era pe acest pământ, tot așa o va păzi și acum în voi, unde trăiește El.

Sunt mulți oameni care Îl iubesc pe Domnul, dar care încă nu știu că păzirea zilei de duminică nu face parte din viața Lui și, în consecință, ei nu s-au supus încă Lui în această privință. Dar, pe măsură ce cresc în har și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, ei vor învăța că ținerea Sabatului – ziua a șaptea – face parte la fel de mult din viața lui Hristos, la fel ca și supunerea față de părinți sau spunerea adevărului, iar ei Îl vor lăsa să trăiască această poruncă și în ei. Pe măsură ce Îl lași pe Hristos să locuiască în tine în plinătatea Sa, devii copilul lui Dumnezeu, pentru că viața pe care o trăiești  este viața lui Hristos; și Tatăl va fi mulțumit de tine, așa cum a fost mulțumit de singurul Său Fiu.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *