Capitolul 25 – Faptele firii pământeşti – partea a patra

Eliberarea prin moarte

Dumnezeu ți-a dat „făgăduințe nespus de mari și scumpe;” dar nu poți cunoaște niciodată împlinirea lor prin lucrările firii tale. „Făgăduințele au fost făcute lui Avraam și seminței lui” și numai atunci când ai credință ești sămânța lui Avraam. Din fire ești legat de „omul cel vechi”, de firea pământească, care nu este și nu poate fi supusă legii lui Dumnezeu; și prin urmare, nu poți fi al lui Hristos. Dar poți deveni al lui Hristos fiind răstignit împreună cu El. Poți să-L întâlnești și să devii una cu El la cruce. Gal. 2:20. La cruce, „vechiul tău bărbat”, primul tău soț, este răstignit și dat la moarte, iar apoi poți fi „căsătorit cu un altul, cu Cel care a înviat din morți, ca să aducem rod pentru Dumnezeu”. Rom. 7:4. Firea ta nu poate fi separată de păcat; și de aceea, pentru ca păcatul să înceteze, ea trebuie să moară. Ești atunci eliberat din „legea păcatului și a morții”, legea care te lega de păcat în timp ce erai în firea pământească. „Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum, am fost izbăviţi de Lege şi suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.” Romani 7:5, 6.

Aceasta este schimbarea minunată care este lucrată în tine la cruce. Legea nu moare, ci moare firea ta, legea păcatului și a morții este abolită. Vrăjmășia dintre tine și lege moare; robia încetează, iar tu devii unit cu Hristos în credință, iar legea devine pentru tine „legea Duhului de viață în Hristos Isus.” Atunci încetează faptele firii tale și lucrezi faptele credinței, care aduc roadele Duhului și ești moștenitor împreună cu Avraam al făgăduințelor făcute lui și seminței lui.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *