Capitolul 22 – Mângâietorul – partea a patra

Așadar, Hristos este Mijlocitor pentru că El este mijlocul prin care neprihănirea lui Dumnezeu este adusă la tine.

Acest lucru a fost ilustrat cel mai bine la darea legii de pe Sinai. Puțin înainte, poporul pierea de sete iar Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel; ia-ți în mână toiagul cu care ai lovit râul și pornește! Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului;  vei lovi stânca, și va țâșni apă din ea și poporul va bea”. Exodul 17:5, 6. Acest lucru a fost făcut, iar poporul a băut și a fost reînviorat. Dar apa pe care au băut-o a fost dată în mod miraculos de Hristos. De fapt, a venit direct de la El. Apostolul Pavel spune că „toți au băut din acea Stâncă duhovnicească, … care venea după ei, și Stânca era Hristos.” 1 Corinteni 10:4. Stânca pe care poporul a văzut-o și pe care Moise a lovit-o, era un simbol al lui Hristos.

Dar Horeb este un alt nume pentru Sinai. Așadar, legea lui Dumnezeu a fost rostită de pe același munte din care Dumnezeu a făcut să curgă apa, care le stingea setea pe loc. Când Dumnezeu a coborât pe munte, era chiar personificarea Lui și a legii Sale. Nimeni nu putea să se atingă de munte fără să moară. Și totuși, în același timp, apa care dădea viață curgea din el. Această apă care, așa cum am văzut, venea de la Hristos, este un simbol al Duhului care este dat tuturor celor care cred. A se vedea Ioan 4:10, 13, 14; 7:37-39. Prin acest eveniment, Dumnezeu ne-a dat o mare pildă. Deși legea dă cunoașterea păcatului, iar păcatul este moarte, legea vine la noi în mâna unui Mijlocitor, care ne este prezentat de Duhul Sfânt; și „legea Duhului de viață în Hristos Isus”, ne eliberează de legea păcatului și a morții. Astfel că porunca lui Dumnezeu este viața veșnică.

Nu este în aceasta însăși esența mângâierii? În aceeași clipă în care cunoașterea păcatului vine la tine, este dezvăluită neprihănirea care să acopere și să înlăture toate păcatele tale. „Unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult”. Romani 5:20. Legea care convinge este duhovnicească, iar Duhul Sfânt este apa vieții, care este dată gratuit tuturor celor care o vor lua. Ar putea ceva întrece minunatele provizii ale harului „Dumnezeului tuturor mângâierilor, Tatăl îndurărilor”? Nu vrei să bei mereu și astfel să fii continuu plin?

„Am auzit vocea lui Isus spunând

Iată, Eu dau de bunăvoie

Apa cea vie; Tu cel însetat

Apleacă-te, bea și trăiește.

Am venit la Isus și am băut

Din acel izvor dătător de viață;

Setea mi-a fost potolită, sufletul meu reînviorat,

Și acum trăiesc în El.”

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *