Capitolul 18 – Îndreptățirea prin credință – partea a doua

Astfel, pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu; să îi predai inima ta pentru ca el să lucreze în viața ta; aceasta este credință autentică, aceasta este credința adevărată. Aceasta este credința prin care poți fi îndreptățit, făcut într-adevăr neprihănit. Pentru că prin ea însăși voința lui Dumnezeu, așa cum este exprimată în propriul Său cuvânt, este împlinită în viața ta prin cuvântul creator al Celui care a vorbit. Aceasta este lucrarea credinței. Aceasta este neprihănirea – fapta dreaptă – a lui Dumnezeu, care este prin credință. Astfel, „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.” Astfel, caracterul, neprihănirea, lui Dumnezeu se manifestă în viața ta, eliberându-te de sub puterea păcatului, spre mântuirea sufletului tău în neprihănire.

Aceasta este îndreptățirea numai prin credință. Aceasta este îndreptățirea prin credință, fără fapte. Iar credința fiind un dar al lui Dumnezeu, venind prin cuvântul lui Dumnezeu, și ea însăși lucrând în tine faptele lui Dumnezeu, nu are nevoie de nici o lucrare a ta păcătoasă pentru a o face bună și acceptabilă pentru Dumnezeu. Credința însăși lucrează în tine ceea ce este bun, și este suficientă prin ea însăși pentru a-ți umple toată viața cu bunătatea lui Dumnezeu. Ea nu are nevoie de efortul tău imperfect pentru a-i da merite.

Această credință nu depinde de tine pentru „fapte bune”; în schimb îți dă ea „faptele bune”. Expresia nu este „credință și fapte”, ci „credința care lucrează”, ” căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur,  n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste”. Gal. 5:6. „Vezi că credința lucra?” Iacov 2:22. „Ne aducem aminte fără încetare … de lucrarea credinței”; „să împlinească în voi, cu putere .. orice lucrare izvorâtă din credință.” 1 Tesaloniceni 1:3; 2 Tesaloniceni 1:11. Și: ” Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela pe care L-a trimis El.” Ioan 6:29. Aceasta este „credința lui Dumnezeu” pe care Isus ne îndeamnă să o avem (Marcu 11:22, u.p.); care a fost descoperită în El; și care, prin harul Său, este un dar gratuit pentru voi și pentru orice alt suflet de pe pământ.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *