Ziua 40 – Isus Hristos Cel neprihănit – partea a doua

Dumnezeu nu-și propune să încerce să scoată binele din rău, iar El nu va numi niciodată răul bun. Ceea ce își propune El să facă este să creeze o inimă nouă în tine, astfel încât binele să poată ieși din ea. „Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.” Efeseni 2:10.

Nu poți înțelege cum poate Hristos să locuiască în inima ta, astfel încât neprihănirea să curgă din ea, în locul păcatului, așa cum nu poți înțelege nici cum Hristos, Cuvântul care a fost înainte de toate lucrurile și care a creat toate lucrurile, a putut să vină pe pământ și să fie născut ca om. Dar, la fel de sigur cum a locuit odată în trup, El o poate face din nou, și oricine mărturisește că „Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu.”

„Dacă umblăm în lumină, după cum El Însuși este în lumină, … sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat.” 1 Ioan 1:7. „Noi umblăm prin credință, și nu prin vedere”. Prin credință Îl primești pe Hristos, și celor care Îl primesc astfel, El le dă dreptul și puterea de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu. Ioan 1:12. Apoi, îndemnul este, „Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El”. Coloseni 2:6. Aceasta este umblarea în lumină.

Așa cum viața ta fizică este susținută prin respirație și mâncare, tot așa viața ta spirituală este susținută prin credință. Așa cum nu poți respira destul astăzi pentru mâine, ci trebuie să continui să respiri tot timpul, tot așa nu poți avea credință astăzi pentru viitor, ci trebuie să continui să ai credință. Atunci poți trăi continuu o viață spirituală.

În timp ce umbli astfel în lumină prin credință, primești în permanență primiți o viață divină în suflet, căci lumina este viață. Iar viața primită continuu, îți curăță continuu sufletul de păcat. Curățirea este o lucrare mereu prezentă, arătând o nevoie mereu prezentă. Așa se face că nu poți spune niciodată că nu ai păcat. Întotdeauna este doar „Isus Hristos cel neprihănit.”

Prin ascultarea Unuia singur, mulți sunt făcuți neprihăniți. Ce minune! Doar unul singur – Hristos – ascultă, dar mulți sunt cu adevărat făcuți neprihăniți. Apostolul Pavel a spus: „Am fost răstignit împreună cu Hristos; și trăiesc; dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine; și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine”. Gal. 2:20. Deci atunci, dacă cineva te întreabă: „Ești fără de păcat?”, nu poți să răspunzi decât: „Nu eu, ci Hristos”. „Păzești poruncile?” „Nu eu, ci Hristos”. Imperfect și păcătos în tine însuți, și totuși „desăvârșit în El.”

Cu Dumnezeu este „izvorul vieții”. Psalm 36:9. Hristos este manifestarea lui Dumnezeu și, prin urmare, izvorul vieții este în El. „El trăiește veșnic”, și astfel izvorul curge mereu. Așa cum se spune despre râul vieții, „pretutindeni pe unde va curge râul acesta va fi viață.” (Ezechiel 47:9), tot așa și despre viața lui Hristos, oriunde vine, ea curăță de orice murdărie. Și astfel, în timp ce mărturisești că ești păcătos și neajutorat, ești constrâns să pui toată dependența în Acela care „n-a cunoscut niciun păcat”, și ești „făcut neprihănirea  lui Dumnezeu în El”. 2 Corinteni 5:21.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *