Ziua 29 – Puterea iertării – partea a treia

Observă două aspecte: Ai răscumpărare prin sângele lui Hristos, iar această răscumpărare este iertarea păcatelor. Dar sângele este viața. Vezi Geneza 9:4; Apocalipsa 17:13, 14. De aceea, Coloseni 1:14 îți spune că ai răscumpărarea prin viața lui Hristos. Dar nu spune Scriptura că noi suntem împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său? Așa este, și tocmai asta este ceea ce se învață aici. Hristos „S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege.” Tit 2:14. El „S-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre”. Galateni 1:4. Dându-Se pe Sine însuși, El Își dă viața. În vărsarea sângelui Său, El Își varsă viața. Dar, renunțând la viața Sa, El ți-o dăruiește ție. Viața Lui este neprihănire, chiar neprihănirea desăvârșită a lui Dumnezeu, astfel încât, atunci când o primești, ești „făcut neprihănirea lui Dumnezeu în El”. Primirea vieții lui Hristos, pe măsură ce ești botezat în moartea Sa, este cea care te împacă cu Dumnezeu. Acesta este modul în care „te îmbraci cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și o sfințenie pe care le dă adevărul”, „după chipul Celui ce l-a făcut”. Efeseni 4:24; Coloseni 3:10.

Citește acum Romani 3:23-25 și va fi mai ușor de înțeles: „Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu; și sunt socotiți neprihăniți [adică făcuți neprihăniți, sau împlinitori ai legii] fără plată  prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus; pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu.”

Ai păcătuit. Toată viața ta a fost un păcat. Chiar și gândurile au fost rele. Marcu 7:21. Și să ai o gândire firească înseamnă moarte. Prin urmare, viața ta de păcat este o moarte vie. Dacă nu ești eliberat, vei muri de moarte veșnică. Nu ai nici o posibilitate să obții neprihănirea din legea sfântă a lui Dumnezeu, așa că Dumnezeu, în îndurarea Sa pune propria Sa neprihănire asupra ta atunci când crezi. Ca un dar fără plată, din bogăția harului Său, El te face neprihănit. El face acest lucru prin cuvintele Sale. El declară – vorbește – neprihănirea Sa către tine și asupra ta prin credința ta în sângele lui Hristos. În El este neprihănirea lui Dumnezeu, „căci în El locuiește trupește toată plinătatea lui Dumnezeu.”

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *