Ziua 25 – Auzi și trăiește – partea a doua

În Romani 10, chiar înainte de concluzia apostolului privind credința care vine prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu, este citat acest pasaj din Deuteronom și se arată că „porunca” se referă la Hristos, care este sufletul și esența legii. Și că ceea ce a vrut să spună Moise prin aceste cuvinte este arătat din afirmația lui Pavel, care spune că cuvintele lui Moise sunt limbajul „neprihănirii care este din credință”. Și mai departe, prin cuvintele lui Moise însuși: „Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.” Deuteronomul 30:19, 20.

Viața vine prin păzirea poruncilor (Matei 19:17; Apocalipsa 22:14); dar Hristos este viața legii și El locuiește în inima ta prin credința în cuvântul Său. Astfel, legea ca adevărata neprihănire a lui Dumnezeu, și nu simpla formă, este viață și are puterea de a da viață. David a spus: „Aceasta este mângâierea mea în necazul meu;  că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă. ” Psalm 119:50.

„Ascultă, Israele; Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn; să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta,  cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta.” Deuteronomul 6:4-6. Cum sunt ele în inima ta? Prin credință. Și cum vine credința? Prin auzire. Ideea este că, la fel ca în ziua de apoi, cei care aud glasul lui Dumnezeu vor fi înviați din morminte, așa și acum cei care aud cu adevărat poruncile Lui vor primi viață din ele. În consecință, Domnul a mărturisit după cum urmează: „Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui, Israele, de M-ai asculta! Niciun dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău şi să nu te închini înaintea dumnezeilor străini! ” Psalm 81:8, 9.

Dacă, copiii lui Israel ar fi ascultat numai de Domnul în mod continuu, El le-ar fi asigurat mântuirea. În timp ce ei Îl ascultau, El ar fi luat asupra Sa responsabilitatea de a-i feri de idolatrie și de orice păcat. Așadar, atunci când, în Lege, El spune „Să nu faci”, El nu îți interzice pur și simplu să faci lucrurile despre care se vorbește, ci și să te asigure că nu le vei face doar dacă auzi cu credință, recunoscându-L pe El în ele.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *