Sprijinire neclintită pe Hristos, 23 septembrie

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! Romani 15:13.

Uneori, un sentiment profund al nevredniciei noastre va face ca sufletul nostru să fie străbătut de un fior de groază; dar aceasta nu este o dovadă că Dumnezeu S-a schimbat față de noi, sau noi față de Dumnezeu…. Ar trebui ca prin credință să apucăm mâna Domnului Hristos și să ne încredem în El la fel de deplin în întuneric ca și în lumină.

Satana poate ne șoptește: “Tu ești un păcătos prea mare ca să te poată mântui Hristos”. Dar în timp ce recunoști că ești într-adevăr păcătos și nevrednic, poți întâmpina totuși pe ispititor cu aceste cuvinte: “În virtutea lucrării de ispășire, eu primesc pe Hristos ca Mântuitor al meu. Eu nu mă încred în vrednicia mea, ci în sângele scump al lui Isus, care mă curățește. În această clipă, sufletul meu lipsit de ajutor, se prinde de Hristos”. Viața creștinului trebuie să fie o viață de credință vie și stăruitoare. O încredere nestrămutată și o sprijinire neclintită pe Hristos, va aduce sufletului pacea și siguranța…

Orice piedică, orice vrăjmaș lăuntric sporește și mai mult nevoia ta de Hristos. El a venit să îndepărteze inima de piatră și să-ți dea o inimă de carne. Cere de la El harul deosebit de a birui slăbiciunile tale particulare. Când ești asaltat de ispite, împotrivește-te cu tărie pornirilor tale și zi sufletului tău: “Cum să dezonorez eu pe Răscumpărătorul meu? Eu m-am predat lui Hristos și nu pot face lucrările lui Satana.” Strigă către scumpul tău Mântuitor, cerând ajutor să poți jertfi orice idol și să poți îndepărta orice păcat favorit. Lasă ochiul credinței să privească la Isus care stă înaintea tronului Tatălui ceresc, arătându-I mâinile Sale străpunse și rugându-Se pentru tine. Crede că vei primi tărie prin scumpul tău Salvator.

Privește în credință la coroanele puse asupra celor care vor birui, ascultă la imnul triumfal al celor răscumpărați care strigă: “Vrednic, vrednic este Mielul care a fost înjunghiat și ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu!” Străduiește-te să privești aceste scene ca și cum le-ai vedea în realitate. Ștefan, cel dintâi martir creștin, în lupta sa grozavă cu stăpânirile și cu spiritele rele din văzduh, exclamă: “Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu”. Faptele Apostolilor 7, 56. Mântuitorul lumii i Se descoperi ca privind din cer către el cu cel mai adânc interes; lumina glorioasă a chipului lui Hristos a strălucit asupra lui Ștefan cu o asemenea strălucire încât chiar și vrăjmașii lui i-au văzut fața strălucind ca fața unui înger.

Dacă am îngădui ca mintea noastră să se oprească mai mult asupra Domnului Hristos și a lumii cerești, am găsi un stimulent și un sprijin puternic în lupta în bătăliile Domnului. Mândria și dragostea de lume își vor pierde puterea lor pe măsură ce vom contempla slava acelei țări mai bune care va fi curând casa noastră. Alături de frumusețea lui Hristos, toate atracțiile pământești vor părea fără valoare. – The Review and Herald,  15 noiembrie, 1887

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *