Ascunși cu Hristos în Dumnezeu, 19 septembrie

Cel fără prihană înverzeşte ca finicul şi creşte ca cedrul din Liban. Psalmul 92:12

Vedeți călătorul obosit care se străduiește pe nisipul fierbinte al deșertului, fără niciun adăpost care să-l protejeze de razele soarelui tropical. Rezervele de apă îi lipsesc, iar el nu are nimic cu care să-și potolească setea arzătoare. Limba i se umflă; se clatină ca un om beat. Viziuni ale casei și ale prietenilor îi trec prin minte în timp ce crede că e gata să piară. Deodată, vede în depărtare, ridicându-se în sus din deșertul mohorât și nisipos, un palmier, verde și înfloritor. Speranța îi accelerează pulsul; el merge mai departe, știind că ceea ce oferă vigoare și prospețime palmierului îi va răcori sângele înfierbântat și îi va da o viață nouă.

Așa cum este palmierul în deșert – o călăuză și o mângâiere pentru călătorului gata să leșine – așa trebuie să fie creștinul în lume. El trebuie să călăuzească spre apa vie sufletele obosite, pline de neliniște și gata să piară în deșertul păcatului. El trebuie să-i îndrepte pe semenii săi spre Cel care invită pe toți: ” Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. „

Cerul poate fi ca arama, nisipul arzător poate să bată în jurul rădăcinilor palmierului și să se îngrămădească în jurul trunchiului său; cu toate acestea, copacul continuă să trăiască, proaspăt și viguros. Îndepărtați nisipul, și veți descoperi secretul vieții lui; rădăcinile sale pătrund adânc în apele ascunse în pământ.

Așa este și cu creștinul. Viața lui este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Isus este pentru el un izvor de apă, care izvorăște spre viața veșnică. Credința lui, ca și rădăcinile palmierului, pătrunde dincolo de lucrurile care se văd, trăgând viață din izvorul vieții. Și, în mijlocul întregii corupții a lumii, el este credincios și loial lui Dumnezeu. Influența dulce a neprihănirii lui Hristos îl înconjoară. Influența sa îl înalță și îl binecuvântează.

Cel mai umil și mai sărac dintre ucenicii lui Isus poate fi o binecuvântare pentru ceilalți. Poate că ei nu-și dau seama că fac un bine deosebit, dar prin influența lor inconștientă pot începe valuri de binecuvântări care se vor lărgi și adânci, iar rezultatele binecuvântate pe care s-ar putea să nu le cunoască niciodată până în ziua răsplătirii finale. Nu li se cere să se obosească cu neliniștea legată de succes. Ei trebuie doar să meargă înainte în liniște, făcând cu credincioșie lucrarea pe care le-o atribuie providența lui Dumnezeu, iar viața lor nu va fi în zadar. Propriile lor suflete vor în crește din ce în ce mai mult în asemănarea lui Hristos; ei sunt lucrători împreună cu Dumnezeu în această viață, și sunt astfel potriviți pentru lucrarea mai înaltă și pentru bucuria nesecată a vieții viitoare. – The Signs of the Times,  6 august, 1902

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *