44 – Ce bucurie să știi că TU ești chemat!

De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 2 Petru 1:10,11

Cine sunt cei chemați? Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri şi pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru. (Fapte 2:39). Domnul cheamă pe oricine vrea. Cu ce scop cheamă Dumnezeu pe oricine vrea să vină la El? Ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ” (Efeseni 1:10). Trebuie să fim adunați împreună în Hristos după harul lui Dumnezeu.

Văzând aceasta, care este datoria noastră? Căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră. Toată lumea este chemată; dar scopul lui Dumnezeu este în Hristos. Când îi spunem Domnului zi de zi: „Iată inima mea, Doamne; Nu am făcut nicio schimbare în daruri; vreau să iei Tu inima mea”, El ne va lega cu funiile iubirii divine spre altar. Atunci suntem predestinați cu Hristos. Ceea ce are El, avem și noi. El a spus: Nimeni nu le va smulge din mâna Mea (Ioan 10:28).

Cei ce sunt chemați sunt îndreptățiți în Hristos; de aceea avem îndreptățire. Dar cei ce sunt îndreptățiți sunt şi proslăviți. Dacă vom putea crede aceasta, vom avea o mare putere. Da, Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una (Ioan 17:22). Remarcați că acesta este timpul trecut! Slava pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Hristos este a noastră astăzi. Este adevărat că slava aceasta nu s-a arătat încă și lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut pe Hristos. Dar este a noastră. Chiar și acum se arată sub forma harului. Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană.”(Psalmul 84:11). Petru spune că prin credință ne putem bucura cu o bucurie negrăită şi strălucită (1 Petru 1:8). Slava este toată a noastră și o avem acum.

Waggoner, General Conference Bulletin, 1891, No. 9

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *