43 – Vestea bună a preștiinței lui Dumnezeu

Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat, şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit. Romani 8:29,30

”Știa Dumnezeu că Adam va păcătui, și știe El dacă vom fi mântuiți sau nu?” Da, El știe toate acestea. ”Atunci cum se face că suntem liberi?” Nu știu și nici nu contează. Știu din cuvântul Său că eu sunt liber să am mântuire și să o am atunci când vreau. Dumnezeu ne-a cunoscut mai dinainte în Hristos și am fost predestinați la un loc pe pământ, într-o stare de puritate așa cum dorește Dumnezeu să avem. De unde știu că sunt un copil al lui Dumnezeu? El m-a iubit și m-a răscumpărat iar eu m-am predat Lui, și de aceea sunt al Lui.

Acum sunt în Hristos, și nu contează ce mi se întâmplă. Nu poate veni niciun lucru rău asupra mea, pentru că prin tot ceea ce vine, Dumnezeu va lucra pentru binele meu. Satana inventează un plan răutăcios împotriva mea, calculat să mă distrugă. Dumnezeu ia acel plan rău și din el produce bine pentru mine. Nimeni nu s-ar gândi să se plângă când o duce bine. Creștinul însă o duce bine tot timpul, pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lui. Aceste lucruri rele sunt rele la început, când sunt plănuite să ne distrugă, dar până când ajung la noi, Dumnezeu le transformă în bine. Când privim lucrurile în acest fel, Îl putem lăuda pe Dumnezeu indiferent ce se întâmplă. Domnul ”slăveşte pe cei nenorociţi mântuindu-i.” (Psalmul 149:4)

”Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31). Nu este niciun om rău, nici măcar diavolul însuși, a cărui răutate Dumnezeu să nu o ia și să nu o folosească pentru a-Și împlini planul Său veșnic. Este atât de multă mângâiere în gândul că acesta este Dumnezeul căruia Îi slujim.

Waggoner, General Conference Bulletin, 1891, No. 13

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *