32 – Vom lua noi vina și condamnarea înapoi?

Dar, dacă, în timp ce căutăm să fim socotiţi neprihăniţi în Hristos, şi noi înşine am fi găsiţi ca păcătoşi, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! Căci, dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Galateni 2:17,18

Acela care crede în Isus va îngădui el oare ca ceea ce Hristos a condamnat în trup să stăpânească iarăși peste el în trup? Este adevărat că, deși un om poate avea toate acestea în Isus, el nu poate profita de ele fără a fi credincios în Isus. Dacă omul acesta vrea să-L aibă pe Hristos ca Mântuitor al Său, dacă dorește ca toate păcatele lui să fie ispășite și să fie salvat din ele, trebuie oare să facă Hristos ceva acum pentru a ispăși păcatele acestui om? Nu; tot ceea ce trebuia făcut a fost făcut. El a asigurat tot ce era necesar pentru fiecare om, când era în trup, și orice om care crede în El primește aceste lucruri fără să mai fie nevoie să fie făcută din nou vreo parte din această lucrare. Hristos a „adus o singură jertfă pentru păcate” (Evrei 10:12).

Astfel fiecare credincios în El este complet. „În El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii.” (Coloseni 2:9). Și Dumnezeu dă Duhul Său veșnic și viața veșnică – veşnicia în care să trăieşti – pentru ca acel Duh veșnic să ne poată descoperi profunzimea veșnică a mântuirii pe care o avem în El.

Dumnezeul acestei lumi nu orbește pe niciun om până când acesta nu și-a închis ochii credinței. Apoi Satana se va strădui ca aceștia să rămână închiși cât mai mult timp posibil. „Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:3,4)

De ce le-a orbit dumnezeul acestei lumi mințile? Pentru că ei „nu cred”. Domnul nu va obliga pe nimeni să fie neprihănit. Fiecare păcătuiește din propria sa alegere. Și oricine poate fi făcut neprihănit, tot la alegerea lui. Orice om care va muri de moartea a doua a ales mai degrabă păcatul decât neprihănirea. În Hristos este asigurat din plin tot ceea ce omul are nevoie sau poate avea vreodată nevoie pentru neprihănire; și tot ce trebuie să facă orice om este să-L aleagă pe Hristos.”

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 267.

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *