21 – De ce a luat Hristos trup omenesc?

Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Evrei 2,17

Ce fel de trup cunoaște lumea noastră? Trup așa cum am eu și tu. Lumea nu cunoaște nicio altă natură și nu a cunoscut alta, de aici necesitatea venirii lui Hristos. Când ”Cuvântul S-a făcut trup”, El a fost făcut exact aceeași natură ca a noastră. Nu poate fi altfel.

Argumentul în zilele noastre este că, legea neputând îndeplini scopul pentru care a fost dată, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său ca să slăbească legea, pentru ca firea să poată îndeplini cerințele legii. Dar dacă eu sunt slab și tu ești puternic, iar eu am nevoie de ajutor, nu mă ajută cu nimic să te fac la fel de slab ca mine; voi fi la fel de slab și neputincios ca înainte. Dar când eu sunt slab și tu ești tare, iar tu poți să mă ajuți să fiu puternic ca tine, asta mă va ajuta.

Legea era destul de puternică; dar scopul ei nu putea fi împlinit prin slăbiciunea cărnii. De aceea Dumnezeu trebuia să aducă putere slăbiciunii cărnii. El L-a trimis pe Hristos să ofere lucrul de care era nevoie. Deci este scris că Dumnezeu a trimis: ”pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului” (Romani 8:3).

Omul era fără păcat când Dumnezeu l-a făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Aceea era natură fără păcat. Însă omul a căzut din acel loc și din acea stare și a devenit carne păcătoasă. Acum Îl vedem pe Isus, nu așa cum era omul când a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii, ci așa cum este omul de când a păcătuit și a devenit și mai jos decât îngerii. Acolo îl vedem pe Isus.

Jones, General Conference Bulletin, 1895, p. 232, 233

Materialul face parte din cartea: Vestea bună cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,  A. T. Jones și E. J. Waggoner

Traducere: Roxana Duminică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *